Érettségi

Az elmúlt évek érettségi feladatait közép és emelt szinten, valamint a részletes javítási útmutatókat az Oktatási Hivatal honlapján találod meg.

Érettségi vizsga közép vagy emelt szinten?

Nagy kérdés, hogy az adott tantárgyból közép vagy emelt szinten jelentkezz érettségi vizsgára. A döntésben az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

1, Kötelező-e az adott szakra való jelentkezés esetén az emelt szint?

Erről itt vagy a felvi.hu oldalán tájékozódhatsz.

2, Amennyiben nem feltétel az emelt szint, meg kellene becsülnöd legalább hozzávetőlegesen, milyen százalékos eredmény elérésére van esélyed. Ez persze meglehetősen nehéz. Ha reális döntést szeretnél hozni, két dolgot mindenképpen megtehetsz:

Oldj meg emelt szintű érettségi feladatsorokat! Még akkor is, ha bizonyos anyagrészeket még nem tanultatok, ezeket legfeljebb az értékelésnél nem veszed figyelembe.

Nézd meg a statisztikákat! Bizonyos tantárgyak esetében könnyebb, másoknál nehezebb elérni egy bizonyos százalékhatárt. Ha megnézed ezeket az adatokat – melyek mutatják, hogy a vizsgázók hány százaléka, milyen eredményt ért el az emelt szintű érettségi vizsgán – fel lehet fedezni bizonyos tendenciákat.

Előrehozott érettségi

Előrehozott érettségit

    • informatika, fizika, kémia, földrajz tantárgyból,
    • a középszintű felkészítés befejezése utáni bármely vizsgaidőszakban,
    • a 11. tanévben, illetve a 12. tanév őszi vizsgaidőszakában

lehet tenni.

Jelentkezési határideje május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15., október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5.

Az adott tantárgyból fakultációra járó diáknak az előrehozott érettségi vizsga évében teljesítenie kell a fakultáció óralátogatási és értékelési követelményeit is.


Idegen nyelvi előrehozott érettségire vonatkozó külön szabályozását ez az oldal ismerteti.