Nyelvtanulás

Nyelvtudás - egyetemi felvételi

A jelenlegi 9. évfolyam diákjai - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - már csak akkor nyerhetnek felvételt egyetemi képésre, ha legalább egy idegen nyelvből rendelkeznek legalább B2 szintű nyelvtudást igazoló dokumnetummal.

Nyelvi csoportok

A Líceum 9-12. évfolyamán a diákok két idegen nyelvet tanulnak heti 4 illetve a 10. évfolyamon heti 3 órában. A 11-12. évfolyamon a diákoknak lehetőségük van a fentiekhez képest emelt óraszámban tanulni a nyelveket (lásd Modul- és faktrendszer).

A nyelvi csoportok a 9. évfolyamon kerülnek kialalkításra a diákok nyelvtudásának megfelelően. A csoportok 3 nyelvi szint valamelyikébe sorlhatóak: kezdő, középhalaldó, haladó.

A haladó csoportok esetében - megfelelő igyekezettel - a 11. évfolyam végére ill. a 12. évfolyam elejére érhetik el a B2 szintet.

A középhaladó csoportok esetében - megfelelő igyekezettel - a 12. évfolyam végére érhetik el a B2 szintet.

A kezdő csoportok esetében a kötelező óraszám önmagában nem eledendő arra, hogy 12. évfolyam végére az adott nyelvből elérje a B2 szintet, ez a 11-12. évfolyamon rendelkezésre álló szabad időkeret terhére történhet.