Circulair advies

Circulair advies ondersteunt adviseurs met opleiding, inspiratie en tools over circulair bouwen. Zo helpen ze particuliere bouwers om hun bouwdroom waar te maken op een toekomstbestendige manier.

Heel wat vragen die bouwheren zich vandaag stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning hebben een  toekomstbestendig en circulair antwoord. Met deze digitale leeromgeving  willen we adviseurs in Vlaanderen ondersteunen en informeren zodat hun advies een meer circulaire insteek krijgt.  

De 3 pijlers van circulair advies

Woningen renoveren en niet groter maken dan nodig, is de eerste stap in circulair verbouwen. Eerste strategieën helpen om doordacht en geïnformeerd te beslissen om dingen niet of anders te doen en om bewust met materialen om te gaan. 

Door de voorkeur te geven aan hergebruik bespaar je grondstoffen en hou je bouwmaterialen uit de afvalstroom. Herstellen van oude houten deuren, behouden van bestaande stenen venstertabletten of recupereren van een oude tegelvloer, draagt bij aan de verlenging van de levensduur van deze materialen.

De waarde van materialen en gebouwen behouden of verbeteren door de toepassing van circulaire strategieën, zoals omkeerbaarheid, polyvalentie of scheiden van lagen,  als antwoord op reële noden.

Wat biedt Circulair advies?

De meerwaarde van Circulair advies

Circulair bouwen: een zorg voor iedereen

Circulair bouwen lijkt in eerste instantie een technische aangelegenheid, een verhaal voor architecten en ingenieurs. Als particuliere bouwer ben je liever bezig met het ontwerp van je keuken of kinderkamer of met het bewaken van je energiefactuur. De levensduur en demonteerbaarheid van je woning is voor weinigen een zorg.

Dit is vaak onterecht. Want wat als er iets stuk gaat? Dan is een onderhoudsvriendelijke woning met demonteerbare elementen juist erg handig. Eens de kinderen het huis uit zijn, ben je blij met een flexibel plan. Zo kan je makkelijk en zonder te veel kosten hun kamers een andere invulling geven. Wat oorspronkelijk geen zorg is, wordt dat na even doordenken wel.

De rol van de adviseur

Hier ligt een belangrijke taak voor de adviseur. Door de juiste vragen te stellen kan hij de aandacht en het perspectief verbreden van zijn adviesvrager. De droom van de mooie kinderkamer wordt aangevuld met vragen over onderhoudsvriendelijkheid, herbestemming of comfort, waardoor andere opties en keuzes in beeld komen.

Aan de hand van goede argumenten, steeds op maat van de context en zijn toehoorder, maakt hij de adviesvrager bewust van toekomstbestendige keuzes. Duurzaam, circulair bouwen betekent vooraf goed nadenken over het (toekomstige) gebruik.

Als adviseur bestaat je taak er in om aan te tonen dat de keuzes die een opdrachtgever nu maakt, doorspelen in de toekomst. Of het nu gaat over circulair of energiezuinig bouwen, toekomstige noden verdienen evenzeer de nodige aandacht als de noden van vandaag.

De adviesvrager centraal

Circulair bouwen is nog niet breed ingeburgerd. Het gros van de (ver)bouwers laat het principe links liggen. Ze kennen het niet of voelen zich er simpelweg niet door aangesproken. Om dat te veranderen, moet niet enkel het gebouw aanpasbaar zijn maar moeten we ook onze vaardigheid versterken om circulair te denken. 

 

Als adviseur wil je begrijpen wat de adviesvrager wil om een duidelijk advies te geven. Een advies op maat van de persoon en de situatie. De adviesvrager komt meestal met een uitgesproken vraag: “Hoe moet ik mijn woning isoleren?”, “Hoe moet ik mijn woning geschikt maken voor een warmtepomp?”, enzovoort. Heel wat van die vragen hebben een circulair antwoord of een oplossing met meerwaarde. Maar die circulaire reflex is er nog niet in het advies. 


Hoe komt dit? Enerzijds is er een gebrek aan kennis over circulair bouwen en zeker over de concrete toepassing in renovatieprojecten. Deze kenniskloof is makkelijk te overbruggen met informatie en advies. 


Fundamenteler is anderzijds dat men geen weet heeft van de meerwaarde van circulair bouwen: een hoger comfort, onderhoudsgemak, waardebehoud, flexibiliteit enzovoort. De adviesvrager laten begrijpen dat circulaire ingrepen zinvol zijn en een meerwaarde bieden voor hem, haar of het project is vaak minder eenvoudig te realiseren. 

Hoe het perspectief verbreden van de adviesvrager?


Gerichte vragen stellen helpt bij het verbreden van het perspectief van de adviesvrager. Noden die aanvankelijk niet aanwezig waren, komen naar boven zoals bijvoorbeeld een onderhoudsvriendelijk gebouw. 


Deze noden verschillen van persoon tot persoon. Een meerwaarde voor jou is dat niet per se voor een ander. Een jong gezin heeft bijvoorbeeld andere noden dan een ouder koppel. Daarom werken we in wat volgt met persona’s. We kozen 6 strategische persona’s, waarvan we denken dat ze een goed beeld geven van de Vlaamse adviesvrager.  

met steun van: