Pedagogische visie

Het team zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Wij bieden een veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Om dit te verwezenlijken werken wij volgens de criteria van Kind en Gezin. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Ook werken we met zelfevaluatie-instrumenten om het welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang te evalueren en bij sturen.

De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. Groep "de Uiltjes" voor baby’s en kruipers tot +/- 14 maanden en groep "de Wolfkes" voor peuters van +/- 14 maanden tot ze naar de kleuterschool gaan. De verantwoordelijke stelt in overleg met de betrokken kinderbegeleiders de groepen samen. Er wordt rekening gehouden met de aard en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

Beide leefgroepen hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke.

De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep.

Om praktische redenen worden alle kinderen vóór 8 uur en na 17 uur aanwezig, samen opgevangen in één leefruimte.