Communicatie met ouders

Via het heen-en weerschriftje kunnen ouders en kinderbegeleiders hun ervaringen uitwisselen. Bij het brengen en ophalen van het kind is er steeds ruimte voor overleg.

Elk kind heeft een meter. Dat is een begeleider die fungeert als extra vertrouwenspersoon en die je kindje nauwkeurig opvolgt. Uiteraard worden de observaties gedeeld met de ouders.

Verder kunnen ouders hun meningen, ideeën of opmerkingen in de ideeënbus steken en is er een jaarlijkse tevredenheidsmeting. Deze bespreken we tijdens vergaderingen en zo werken we verder aan onze kwaliteit.

Op het (groot-) ouderfeest pinkt menigeen een traantje weg bij het optreden van onze peuters. Tevens creëren wij regelmatig activiteiten waarbij ouders of grootouders samen met hun kind of kleinkind bij ons kunnen meedoen en/of meebeleven.