ESKAINTZA

Oferta educativa

HH - Lapuebla eta Samaniego

IZPI PROIEKTUA - HEZKUNTZA PROIEKTU ERALDATZAILE ETA BERRITZAILEA

Mundu mailako pedagogia gizatiar eta aurrerakoienak aztertu ondoren, gure garaira hobekien egokitzen dena sortu dugu ASSA IKASTOLAN. Ume bakoitza hazi eta loratu behar den hazi eder bat dela sinisten dugulako. Konfidantza eta pedagogia aktiboaren bidez umearen erritmoa errespetatu eta ziurtasun afektiboa bermatzen dugu, ume bakoitza bere osotasunean garatu ahal dadin. Haurrak euren garapenaren protagonistak bihurtuz, bakoitzaren gaitasunetan sinetsiz eta erritmo ezberdinak errespetatuz. Aukera eta adin desberdinetako haur hezkuntzako umeen arteko elkarrekintza ahalbidetzen du askatasunez bakoitzak duen potentziala garatuz. Espazioa egokitu dugu, argitasun handikoa, zabala eta beharrizan zehatzetara egokituta lehen urteetako esplorazioak eman daitezen.

Después de analizar diferentes sistemas pedagógicos , en Assa Ikastola hemos elegido el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Ya qué creemos que cada niño/a es una hermosa semilla que debe brotar y desarrollarse. Para que cada niño/a se desarrolle de un modo integral, por medio de la confianza y de una pedagogía activa respetamos el ritmo de cada uno/a y le ofrecemos la afectividad necesaria. De este modo, el/la niño/a se convierte en protagonista de su aprendizaje, adquiriendo autoestima y se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno/a. Se potencia la libre interrelación entre los/as niños/as de diferentes edades y características para potenciar las capacidades individuales. Para ello se han acondicionado las aulas, para que el /la niño/a pueda realizar sus primeras exploraciones o investigaciones en un espacio luminoso, abierto y que ofrezca diferentes opciones.


LH - Lapuebla

TXANELA. Euskara, Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezaguera, Lengua Castellana, Ingelesa, Plastika, Artea, Dramatizazioa eta Musika arloak era globalizatuan lantzen dituen materiala da, edukiak lantzeko hainbat motatako euskarriak integratzen ditu. Haurren garapena sustatzeko elementu berriak ere eskaintzen ditu, IKT konpetentziak esaterako.

Es un proyecto en el que se trabajan los contenidos de un modo global, y mediante, diferentes soportes en las asignaturas de: euskara, natura, sociales y conocimiento del ámbito cultural, lengua castellana, inglés, plástica, arte, dramatización y música. También ofrece nuevos elementos para el desarrollo del /la niño/a, por ejemplo las competencias en las TIC.

EKI. Konpetentzietan oinarrituta dago. Edozein bizitza-egoeratan konpetentea izatea lortu behar du ikasleak; pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten eta ekiten jakin behar du. EKI proiektuak lau osagai kurrikular ditu: konpetentziak landuz ikasi eta irakasten da; euskal kultur ibilbidean eta curriculum ofizialetan oinarritzen da; ikas arlo guztietan prozedura sistemizatuak errazten dira, ikasten eta egiten jakiteko; eta euskara ardatz duen hizkuntzen planteamendu integratua egin da.

Es un proyeto basado en el desarrollo de competencias. El/la alumno/a debe desarrollar destrezas y habilidades para superar situaciones cotidianas, debe saber: pensar, convivir, comunicarse, tener críterio propio y saber hacer. El proyecto EKI se estructura en cuatro componentes curriculares: enseñanza basada en competencias; tiene como referencia euskal curriculuma; en todas las asignaturas se facilitan los procedimientos sistematizados para saber hacer; y el euskara es la referencia para un planteamiento integral lingüistico.

DBH - Lapuebla eta Bastida

EKI. EKIgunea web orrialdea proiektuaren euskarria da, bertan material didaktiko guztia dagoelako. EKI proiektuaren materiala bi euskarritan aurkezten da , paperean eta digitalean. Bi euskarriak ez dira banaka aurkezten, elkarren osagarri gisa baizik, ikasleek konpetentzietan eta ezagutzan sakon dezaten. Hala ere, Euskera eta Fisika-Kimika ikasgaiak online materialarekin ematen dira.

La web EKIgunea es la referencia del proyecto, ya que reúne todo el material didáctico. El material del proyecto EKI se presenta en dos soportes: en formato papel y en formato digital. Los dos soportes no son compartimentos estancos, si no, que están relacionados, y los dos intentan que el/la alumno/a desarrolle sus conocimientos y sus destrezas. Las asignaturas euskara y física y química solo se imparten en el soporte digital.

ELEANIZTASUNA /PLURILINGÜISMO Gizarte ikasgaia ingelesez emateko aukera 3 eta 4. mailan. / Opción de recibir la asignatura de Ciencias Sociales en inglés los cursos 3 y 4 de la ESO.

IRAKURKETA DIALOGIKOA/ LECTURA DIALOGADA: Irakurteta lantzeko zein irakurzaletasuna bultzatzeko gure apostua. / Nuestra apuesta para trabajar la lectura y promover la afición a la lectura.

DBHO - Lapuebla

DBHO I.

Ikaskai komunak / asignaturas comunes: euskara, gaztelania, ingelesa, filosofia, OBK, Mundu Garaikideko Zientziak eta tutoretza.

Modalitateko ikasgaiak / Asignaturas de modalidad

  • Zientzia eta teknologia: matematika, fisika eta kimika eta bio edo marrazketa;
  • Giza eta Gizarte zientziak: ekonomia, mundu garaikidearen historia, latin edo matematika.

Aukerakoak / Optativas: Frantsesa, IKT edo Literatura Unibertsala.

DBHO II.

Ikaskai komunak / Asignaturas comunes : historia, euskara, ingelesa, gaztelania.

Modalitateko ikasgaiak / Asignaturas de modalidad ;

  • Zientzia eta teknologia: fisika, kimika, matematika eta biologia edo marrazketa;
  • Giza eta Gizarte zientziak: geografia, enpresaren ekonomia, filosofia eta matematika edo latina.