Elevhälsa

Elevhälsa

Skolsköterskan finns tillgänglig enligt följande:

Åryds Friskola onsdagar mellan 08.00-11.00, telefonnummer: 0454-812 93

mail: martina.borneus@karlshamn.se

Kurator: Inger Gunnarsson info@pedagogenokuratorn.se

Specialpedagog: Inger Johansson info@pedagogenokuratorn.se

I elevhälsan ingår även stöd från psykolog och skolläkare om behov uppstår.


Välkomna!