Kontakt

Åryds friskola

Årydsvägen 60

374 96 Trensum

070-576 03 05

Rektor: Mats Mellqvist - mats.mellqvist@arydsfriskola.nu

Förstelärare: Mårten Frantzén - marten.frantzen@arydsfriskola.nu

Lärare: Mona Malmros -mona.malmros@arydsfriskola.nu

Lärare: Anna Frantzén - anna.frantzen@arydsfriskola.nu

Fritidshem: Jenny Lundkvist - jenny.lundkvist@arydsfriskola.nu

Fritidshem: Ida Persson - ida.persson@arydsfriskola.nu

Städ och kök: Peter Palm - peter.palm@arydsfriskola.nu


Fritids

För att komma i kontakt med oss på fritids ring 0454-60305 eller mobil 073-2560302

Sjukanmälan

För sjukanmälan: Ring 0454-60305 mellan kl. 6.30-7.30