Fritids

Fritids


”Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter”(SKOLFS 2010:37)

Öppettider

Fritids har öppet varje helgfri veckodag.

Måndag – fredag 06.15-08.20 och 13.00- 17.30.

Schema för fritidshemmet görs här Fritidsplats i Karlshamn