Fritids

Fritids


”Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter”(SKOLFS 2010:37)

Öppettider

Fritids har öppet varje helgfri veckodag.

Måndag – fredag 06.30-08.20 och 13.00- 17.45.

___________________________________________________________

Studiedagar

Varje termin finns det behov för hela personalstyrkan att under två dagar samlas och gemensamt planera verksamheten. Vi kommer då ha stängningsdag och meddela detta till alla vårdnadshavare i god tid. På stängningsdagen ansvarar vårdnadshavare själva för barnets omsorg. Om ni absolut inte har möjlighet att ordna barnomsorg på egen hand under stängningsdagen så kontakta respektive verksamhet.