Vår skola

Vår skola

Välkomna till vår skola! Här är vår vision!

HOS OSS VÄXER FRAMTIDEN!

Välkomna att tillsammans med oss skapa en fantastisk skola som värnar barnens rätt till absolut bästa utbildning i en småskalig, trygg och kreativ miljö!

Åryds Friskola består av grundskola F-6 samt fritids. Vi strävar efter att arbeta mer med utomhuspedagogik och vår skolskog utgör en viktig stomme i det arbetet.

KREATIVITET, KULTUR & NATUR

Skolan ska följa skollagen och den senaste läroplanen. Pedagogiken ska utgå från varje barns speciella behov där pedagoger följer upp forskning och är öppen för nya utbildningsmetoder.

För skolan ska kreativitet, kultur och natur vara ledorden där vi arbetar aktivt med kultur- och naturämnena som verktyg för inlärning. Skolans utemiljö och närområde används för inlärning om natur och miljö och i skolskogen använder vi naturen i vårt pedagogiska arbete.

Miljö

Skolan skall arbeta aktivt med miljöfrågor och energibesparing på alla plan. Skolans fysiska inne- och utemiljö skall vara funktionell, varm och välkomnande. Arbetsmiljön skall vara lugn och trygg och ge alla de bästa förutsättningar för inlärning. Skolan ska aktivt motarbeta mobbning och kränkningar och ha en plan för hur skolan arbetar med genus för en trygg och jämställd skola.

Hög lärartäthet

Skolan skall ha kompetenta och behöriga lärare, vi strävar efter hög lärartäthet och gärna samarbeta med andra skolor för att garantera tillgång till välutbildad personal och skolhälsovård. Personalen skall regelbundet erbjudas vidareutbildning både inom sina ämnesområden och som pedagoger. Ett bra och väl fungerande samarbete med kommunen är självklart för oss.

Skolan skall vara öppen mot omvärlden och väl förankrad i byn och dess omnejd med uttalad ambition att samarbeta med lokala verksamheter inom jordbruk, naturvård, miljö och kultur. Vi strävar efter att skolan ska vara en naturlig mötespunkt i byn med bibliotek öppet för allmänheten och med föreläsningar för alla.

Vi välkomnar dig till Åryds Friskola!