Styrelse

Du når styrelsen lättast på mejl: styrelsen@arydsfriskola.nu

Ordförande

Olof Nyström

Vice Ordförande

Johan Olsson

Kassör

Gunilla Nilsson

Ledamöter

Omar Holm Sigurdsson

Christoffer Swärdshammar

Louise Centerdal Ahonen

Jenny Lantz

Christian Andersson