Styrelse

Du når styrelsen lättast på mejl: styrelsen@arydsfriskola.nu

Ordförande

Johan Olsson

Vice Ordförande

Omar Holm Sigurdsson

Kassör

Gunilla Nilsson

Ledamöter

Andreas Nilsson

Conny Nilsson

Louise Centerdal Ahonen

Jenny Lantz

Christian Andersson