Föreningen

Bakgrund

Den 24 juli 1927 beslutade Åryds församlings kyrka- och skolråd att bygga det nuvarande skolhuset i Åryd. I stort sett sedan dess har det bedrivits skola i Åryd och skolan har utgjort ett centrum för byn.

Under 2000-talet har det funnits ett hot om att stänga Åryds skola. Föräldrarna till barnen i skolan, liksom de flesta andra Årydsbor och byns föreningar har därför engagerat sig djupt för att skolan skulle få vara kvar. Skolan har fungerat väl och utgjort ett nav för byns fortsatta utveckling. Många nya barnfamiljer har flyttat till byn och statistiken visade, till skillnad från de flesta andra grundskolorna i kommunen, att elevantalet pekade uppåt för Åryds skola. Trots detta lät sig kommunen inte bevekas. Den 19 december 2007 beslutade nämnden för barn, ungdom och skola i Karlshamns kommun att lägga ner Åryds skola efter vårterminen 2008. Den 31 mars 2008 lämnade en interimsstyrelse för Åryds Friskola in en ansökan till Skolverket om att få starta en friskola i Åryd. Den 11 maj 2008 bildades den ideella föreningen Åryds Friskola. Den 18 november 2008 beslutade Skolinspektionen att ge tillstånd att starta en friskola i Åryd. Från och med höstterminen 2009 finns en fristående F – 6 skola i Åryd.

Gåvor

Vi tar tacksamt emot saker du inte behöver själv, liksom tid, engagemang och arbete på olika sätt. Stort eller litet – alla har något at erbjuda som vi inte har. Vill du, skriver vi gärna in ditt namn och din gåva här. Kontakta någon i styrelsen eller personalen.

Sponsring

Med sponsring menar vi sådant som ger ömsesidigt värde – för er som organisation/företag och för oss som Friskola. Det skall givetvis vara i linje med gällande sponsorpolicy och har sin grund i ett skräddarsytt sponsoravtal. Det här passar för organisationer och företag som ser sponsring av Åryds Friskola som en tillgång för verksamheten och varumärket och ingår således som en post i budgeten för marknadsföring. Kontakta valfri person i styrelsen vid frågor.

Medlemskap

Betala medlemsavgift 100 kr. Bankgironr 288-2280