Information

Information om vilka datum som gäller under antagningsprocessen

Nyheter om förändringar m.m.

Information om vad du ska tänka på inför gymnasievalet

Information om jämförelsetal, behörigheter, idrottsgymnasium, fri kvot m.m.

Information steg för steg hur du gör din ansökan via Dexter (webben)

Information om de olika svarsalternativen

Information om studiebidrag, inackorderingstillägg, dagliga resor m.m.

Information om samverkansavtal.