FAQ

Betygskomplettering efter den slutliga antagningen

Man kan betygskomplettera även efter den slutliga antagningen med betyg från t.ex. lovskola, prövningar eller felaktigt satta betyg.
Om antagningskansliet får in ett nytt betyg gör vi en ny reservberäkning och man placeras in på rätt plats i reservlistan.
Antagning sker under reservantagningen om det finns lediga platser kvar på programmen.

OBS! För att komma med i den första reservkörningen ska betyget vara oss tillhanda senast 27 juli.

Borttappad inloggning till Dexter

Kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig alternativt
Gå in på Dexter och välj fliken "Glömt lösenord" om du angett din e-post när du loggade in första gången.

  • Ange ditt personnummer och e-post och klicka på Fortsätt.

  • Bocka i rutan "Skickat via e-post" och klicka på Fortsätt.

  • Du får därefter en länk till din e-post som du kopierar och klistrar in i adressfältet i din webbläsare.

  • Ange ett lösenord som du sedan upprepar och klicka på OK.

Felaktigt jämförelsetal

Något kan vara felrapporterat in i vårt antagningssystem. Kontakta din skola för att se över betygen.

Vi kan inte ta emot betygsändringar via telefon utan kräver ett betygsdokument som är skickat från skolan.

Förändrade reservlistor

Om antagningskansliet får in en betygskomplettering efter den slutliga antagningen görs en ny reservberäkning på de program eleven sökt.
Det innebär att det kan ske förändringar av reservplaceringarna.

Sökande som kompletterar med betyg rangordnas i reservkön på sitt nya meritvärde.

Reserv till lägrehandsval

Har du kommit in på val 2 och står som reserv på val 1, så är det detta som gäller. Alla alternativ som står efter ditt val 2 ”faller” bort och är inte längre aktuella. De platserna har gått till andra elever. Antagningssystemet går ut på att eleverna ska komma in på programmen i den ordningen de har rangordnat dem.

Är man intresserad av lägrehandsval måste man göra ett sent omval och därmed hamna sist i kön.

Ångrat mitt/mina val alternativt lägga till val efter omvalsperiodens slut

Fyll i blanketten Sent omval och posta eller mejla in den till ditt antagningskansli. Se information under Kontakta oss vilket kansli du ska skicka in den till.

Observera att de val du gör på denna blankett
ersätter din tidigare ansökan så om du vill lägga till val måste tidigare val också finnas med.