Välkommen till Gymnasieantagningen för Värmlands län & Åmåls kommun

Nyheter

  • Program som inte startar läsåret 2022/2023 (Sammanställning 220628)

  • Nya inriktningar inför läsåret 2022/2023 (Sammanställning 220628)

  • Gymnasieskolan i Kristinehamn (220628)

TIDIGARE NYHETER

  • Intresseanmälan Yrkesintroduktion på Praktiska Gymnasiet Karlstad (220504)

  • IMV (PRIV) på kommunala skolor i Karlstad (211122)

  • Förändring på program inför läsåret 2022/2023 (211015)

Se mer under Nyheter...

Tidsplan

30 juni
Slutlig antagning visas på Dexter

27 juli
Sista svarsdag

Vecka 31-37
Reservantagning
Första reservantagningen görs den 4 augusti 2022.

Tidigast vecka 32
Eventuell antagning till programinriktat val (IMV).
Antagning till IMV sker efter beslut av huvudman.

Aktuellt

Sent omval
Ansökningar som kommer in efter den 12 maj hanteras som sent omval vilket innebär att nya val alternativt uppflyttade val betraktas som sena. Blanketten Sent omval ska användas för dessa ansökningar och skickas till antagningskansliet i Arvika alternativt Karlstad.

För att komma med i den första reservantagningen måste blanketten vara oss tillhanda senast 27 juli. Urval sker efter betyg i mån av plats.

Sena omval som inkommer efter 27 juli reservplaceras i turordning efter datum oavsett betyg.

Reservantagning

Första reservantagningen görs den 4 augusti och antagna reserver får ett SMS att de ska logga in på Dexter och svara omgående.

Vid eventuell reservantagning efter skolstart ställs frågan till berörd elev om hen är intresserad av erbjuden reservplats. Elev ska svara senast dagen efter.