Välkommen till Gymnasieantagningen för Värmlands län & Åmåls kommun

Nyheter

Fordons- och transportprogrammet på Taserudsgymnasiet i Arvika startar inte läsåret 2023/2024. (230308)

Flytt av program under läsåret 2023/2024 på grund av ombyggnation på Taserudsgymnasiet i Arvika. (230306)

Spångbergsgymnasiet i Filipstad erbjuder den riksrekryterande inriktningen Bergteknik. (230201)

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram (230116)

Se mer under Information/Nyheter

Tidsplan

Vecka 10-11 (6-17 mars)
Antagningsprov till Estetiska programmet. Kallelse skickas ut från skolorna.

17 april
Preliminär antagning visas på Dexter.

Dexter öppnas upp för omval.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

12  maj
Dexter stängs kl. 16.00

Observera att ansökningar i fri kvot och dispens i engelska inklusive bilagor ska vara inlämnade senast 12 maj.

Aktuellt