Välkommen till Gymnasieantagningen för Värmlands län & Åmåls kommun

Nyheter

Här kommer information att läggas ut.

Se mer under Information/Nyheter

Tidsplan

4 januari
Användarkonton skickas ut

9 januari
Dexter (webbansökan) öppnas

8 februari
Dexter (webbansökan) stängs

4 - 15 mars
Färdighetsprov Estetiska programmet

15 april
Preliminära antagningen presenteras på Dexter

Aktuellt