Välkommen till Gymnasieantagningen för Värmlands län & Åmåls kommun

Nyheter

Förändring på program inför läsåret 2022/2023
Handels- och administrationsprogrammet (HA) förändras inför läsåret 2022/2023.

Programmet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) och kommer inte att ha några nationella inriktningar.

Aktuellt

7 januari
Inloggningsuppgifter skickas med posten till sökande
(Tips: Ta en bild på dina inloggningsuppgifter så har dem sparade i din mobiltelefon)

11 januari
Dexter (webbansökan) öppnas

7 februari
Dexter (webbansökan) stängs kl. 16.00

Uppdateringar

  • Tidsplanen inför läsåret 2022/2023 är uppdaterad.

  • Utbildningssidorna uppdateras under hösten 2021 när vi får in vilka program och inriktningar som kommunala och fristående skolor inom Värmlands län & Åmåls kommer att erbjuda inför läsåret 2022/2023.