Video podpora

za zunanji bralnik NDV-KPC

OKOLJE ZA PROGRAMIRANJE (PROGRAMSKO OKOLJE)

Vstop in izstop iz okolja za programiranje

Programming mode.mov

Da lahko programirate je potrebno bralnik s pomočjo naslednje funkcije prestaviti v Programsko okolje:


 • UKAZ za vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • UKAZ za izstop iz programskega okolja: *


Privzeta master koda je: 999999

Sprememba master kode

Privzeta master koda je: 999999


UKAZ za spremembo Master kode: * + Master koda + # + 0 + Nova master koda + # + Nova master koda + #

RFID KARTICE

Dodajanje RFID kartice

Add a card.mov

Da lahko dodate RFID kartico je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za dodajanje: * + Master koda + #+ 1 + približajte kartico + #

OPOZORILO: V primeru izgube kartice, te ne morete izbrisati iz sistema, saj je za izbris na ta način dodane kartice potrebno imeti fizično kartico, da jo sistem lahko izbriše.

Brisanje RFID kartice (iz bralnika)

Delete a card.mov

Da lahko izbrišete kartico iz bralnika je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za izbris: * + Master koda + # + 2 + približajte kartico #

Dodajanje RFID kartice z ID številko uporabnika

Add a card + user ID.mov

Da lahko dodate kartico je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za dodajanje: * + Master koda + # + 1 + ID številka + # + približajte kartico + #


OPOMBA: Primeren način dodajanja kartice, če jo želite v primeru izgube izbrisati. Izbrišete namreč le ID številko uporabnika in kartica tega uporabnika ne bo več delovala!

ID številko kartice (uporabnika) določite sami. V primeru na videu je ID številka 001.

Brisanje RFID kartice z ID številko uporabnika

Delete a card + user ID.mov

Da lahko izbrišete kartico je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za izbris: * + Master koda + # + 2 + ID številka + #


OPOMBA: Na ta način lahko kartico izbrišete tudi če je nimate fizično pri sebi zaradi izgube ali katerega drugega razloga, saj ste pri dodajanju kartici določili ID številko, ki ste jo izbrisali in s tem onemogočili dostop.

PIN KODA

Dodajanje PIN kode

Add a PIN.mov

PIN kodo se vedno doda na izbrano ID številko uporabnika!


Da lahko dodate PIN kodo je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za dodajanje: * + Master koda + # + 1 + ID številka + # + PIN koda + #

OPOMBA: ID številko uporabnika določite sami. V primeru na videu je ID številka 123. Prav tako sami določite PIN kodo v primeru na videu je 0852


Brisanje PIN kode

Delete a PIN.mov

Da lahko izbrišete PIN kodo je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za izbris: * + Master koda + # + 2 + ID številka + #


OPOMBA: Če želite izbrisati PIN kodo, izbrišete izbranega ID uporabnika in s tem izbrišete PIN kodo. V primeru na videu je to ID uporabnik 123.

Sprememba PIN kode

Change PIN.mov

UKAZ za spremembo PIN kode: * + ID številka + # + Stari PIN + # + Novi PIN + # + Novi PIN + #

RFID KARTICA IN PIN KODA

Sprememba okolja delovanja bralnika

Working mode.mov

Če želite da bralnik deluje s kartico + PIN številko za dostop je potrebno naprej spremeniti okolje delovanja.

Bralnik ima 3 okolja delovanja, ki so različna glede omejitve dostopa:

1. Dostop s kartico ali PIN kodo: 3 2 # (privzeto okolje delovanja)

2. Dostop s kartica in PIN kodo: 3 1 #

3. Dostop samo s kartico: 3 0 #


Za spremembo okolja je potrebno biti v programskem okolju!

 • Vstop v programsko okolje: * + Master koda + #
 • Izstop iz programskega okolja: *


UKAZ za spremembo v 2. okolje delovanja: * + Master koda + # 3 1 #

Dodajanje RFID kartice na katero je vezana PIN številka

Add a card and PIN to user ID.mov

Če želite da je dostop s kartico IN pin kodo je potrebno najprej zamenjati okolje delovanja kot je prikazano v zgornjem videu.

UKAZ za sprembo v okolje delovanja Kartica + PIN: * + Master koda + # 3 1 #

UKAZ za dodajanje kartice z ID številko: * + Master koda + # + 1 + ID številka + # + približajte kartico + #

UKAZ za dodelitev PIN kode na kartico: * približajte kartico + 1234 + # + PIN koda + # + PIN koda #


Izbris RFID Kartice na katero je vezana PIN številka

Če želite izbrisati dostop RFID kartice na katero je vezana PIN koda, izbrišete po enem izmed postopkov brisanja kartice:

UKAZ za izbris kartice: * + Master koda + # + 2 + približamo kartico + #

ali

UKAZ za izbris kartice z ID številko: * + Master koda + # + 2 + ID številka + #UPORABA BRALNIKA

UPORABA PIN KODE: Na tipkovnici vtipkajte PIN kodo in pritisnite #

UPORABA RFID KARTICE: približajte kartico bralniku, da prebere podatke iz nje.

UPORABA RFID KARTICE IN PIN KODE HKRATI: približajte kartico bralniku, da prebere podatke iz nje nato na tipkovnici vtipkajte PIN kodo in pritisnite #


NAVODILA V TISKANI OBLIKI

Navodila v tiskani obliki: Zunanji Bralnik NDV- KPC (PDF)