NUTRICIÓ


La nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila.

A la web parlarem sobre:


-Com podem mantenir una dieta equilibrada i saludable.

- Proposarem un menú setmanal amb la seva justificació.

-Explicarem el funcionament dels aparells implicats en la nutrició.

-Informarem de algunes malalties que te a veure amb la nutrició.