โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ eng24

eng24 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม

eng24 เน้นนำเสนอในรูปแบบของ edutainment (education + entertainment) เพื่อให้ทุกคน เด็กวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ชมรายการได้อย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

Website : www.eng24.ac.th/

1. วิดีทัศน์สอนภาษาอังกฤษ eng hour 80 ตอน

วืดีทัศน์ชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ครูจบไม่ตรงเอกใช้เปิดสอนในห้องเรียนได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนให้นักเรียนรู้จักตัวอักษรและเสียงอักษรในภาษาอังกฤษตามหลักการแบบ Phonics โดยเริ่มจากเสียงพื้นฐาน 42 เสียง ในตอนที่ 1-40 ทวิอักษร สระประสม และเสียงที่ไม่เป็นไปตามกฏในตอนที่ 41-80 เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ วิดีโอชุดนี้สอนโดย Mr.Brian Wadman อาจารย์ประจําคณะะศิลปศาสตร​์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดช อาจารย์ประจํา สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน CAT English 52 ตอน

การรวมตัวกันของ Chris, Adam และ Tae ที่นี่ที่เดียว ทั้งสามคนสอนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่สนุก มุกเพียบ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เช่น โรงเรียน, ร้านอาหาร, บ้าน, สำนักงาน และร้านขายอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ทั้งหมด 10 สถานการณ์ จำนวน 52 ตอน

3. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ The workshop 40 ตอน

เปิดโลกทัศน์ด้วยการให้นักเรียนไปฝึกงานกับมืออาชีพตัวจริงที่จะสอนความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูง วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของอาชีพนั้น เช่น ช่างภาพ, ผู้ประกาศข่าว, เจ้าของร้านกาแฟ, เชฟ, ดีไซเนอร์ และแอร์โฮสเตส เป็นต้น ทั้งหมด 10 อาชีพ จำนวนรวม 40 ตอน

4. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพSpeak Up 60 ตอน

รากการสอนคำศัพท์และประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ที่ใช้ประกอบอาชีพได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำเมื่อเรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 นำเสนอโดยนาวิน ตาร์, ยิปโซ, อดัม และคนทำงานอาชีพต่างๆ เช่น บริกร, ช่างตัดผม, ผู้จัดการร้านจักรยาน, แคดดี้สนามกอล์ฟ และเจ้าของค่ายมวย เป็นต้น ทั้งหมด 30 อาชีพ รวม 60 ตอน