eBook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านในลักษณะของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลักษณะการเปิดอ่าน

แรกเริ่มประเดิมเรื่องก็เนื่องมาจากอยากทำห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ประกอบกับอยากอนุรักษณ์แบบเรียนเก่าที่มีคุณค่าและหายากไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้อ่านและศึกษา หลังจากที่เก็บสะสมต้นฉบับหนังสือมานานหลายปี ทั้งรื้อ แกะ และสแกน จนออกมาเป็นเป็นรูปเล่ม จัดลำดับเนื้อหาตามบทความ "แบบเรียนไทย 6 ยุค ที่คนไทยควรเรียนรู้" ของตุลย์ จตุรภัทร และ "ระลึกชาติในแบบเรียนภาษาไทย" ของนุชจรี ใจเก่ง ก็เลยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับ ข้อดีก็คือสามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านหนังสือแต่ละเล่มในรูปแบบ ebook ได้เลย

http://www.horhook.com/ebook/