FAMILIAK

HITZORDUA TUTOREEKIN

HORARIO DE CITAS TUTORES-AS

Tutoreak: Hileko 1. eta 3. ostegunetan 12,45–13,45etara, tutoreekin hitz egin ahal izateko agendaren bidez eguna zehaztea beharrezkoa da.

Tutores: 1º y 3º jueves de cada mes, de 12:45 a 13:45 h. Para hablar con los tutores, es conveniente concertar la cita con antelación, a través de la agenda escolar.

KLAUSTROA