ΞUSKΛL ΛSTΞΛ 2020-2021

EUSKAL ASTEKO KARTELAK

2. MAILA

2. MAILA

3.M1 MAILA IRABAZLEA

3.M2 MAILA IRABAZLEA

4.M1 MAILA IRABAZLEA

4.M2 MAILA IRABAZLEA

4.M3 MAILA IRABAZLEA

5.M1 MAILA IRABAZLEA

5.M2 MAILAKO IRABAZLEA

6.M1 MAILAKO IRABAZLEA

6.M2 MAILAKO IRABAZLEA

MUSIKA SAIOAK

5 URTE 2.mp4

5 URTE 1

5 URTE 3.mp4

5 URTE 2

5 URTE 1.mp4

5 URTE 3

4M1.mp4

4M1

4M2.mp4

4M2

4M3.mp4

4M3

5M1.mp4

5M1

6M1.mp4

6M1

BIDEOKLIPAK

EUSKARAZ BIZI OSOA _.mp4

5. eta 6. MAILAK

VID20201127153717.mp4

4.M3

BERTSOAK: 6. MAILAK

6m1 Bertsoa.mp3

6.M1

6m2 Bertsoak.mp3

6M2

IRRINTZIAK: 5. eta 6. MAILAK