Paraules derivades

Les paraules derivades es formen afegint lletres al davant (prefix) o lletres al darrera (sufix) de les paraules primitives.

PARAULA PRIMITIVA DERIVADA

mercat supermercat

fusta fuster

inflar desinflar / inflador

Normalment, si la paraula primitiva va amb e la derivada també. Excepte els cultismes.

Hi ha vegades que es transforma:

llop - lloba

neu - nevar

p - b

u - v

ACTIVITAT 1