Paraules derivades

Les paraules derivades es formen afegint lletres al davant (prefix) o lletres al darrera (sufix) de les paraules primitives.

PARAULA PRIMITIVA                DERIVADA

mercat                                                    supermercat

fusta                                                        fuster

inflar                                                        desinflar    /     inflador      

Normalment, si la paraula primitiva va amb e la derivada també. Excepte els cultismes.

Hi ha vegades que es transforma:

llop - lloba
neu - nevar

p - b
u - v                                 

ĉ
MONICA DAMONT CANALS,
Jan 13, 2013, 3:45 AM