Escola Ribatallada

Contextualització


Som els alumnes de la classe dels Pins, sisè de l’Escola Ribatallada. Aquest any el monogràfic de l’escola , un projecte que fem conjuntament totes les classes, és Estimem el nostre planeta.

Per veure quin tema treballàvem a la nostra classe, cadascú va portar una proposta, algun tema relacionat amb el medi ambient i el vam exposar als companys acompanyant-lo d’alguna imatge relacionada amb el que proposàvem. Vàrem veure que les nostres propostes estaven molt relacionades entre si i podíem unir-les i fer un sol tema sota el títol d’ El canvi climàtic.

El canvi climàtic és un tema molt ampli, per tant vam fer parelles per documentar-nos sobre els diferents aspectes i començar la recerca a Internet, en unes adreces que ens va donar la tutora per a cada grup. Abans, però, per grups vàrem fer hipòtesis per veure què sabíem del canvi climàtic, quines eren les causes i conseqüències d’aquest fet.

Ara cada grup us explicarem que pensàvem i que hem descobert

Una de les hipòtesis que vam dir entre tots era que per culpa de la contaminació atmosfèrica provocada per les fàbriques, els cotxes, els humans (en no reciclar)... els pols es desfan, perquè la contaminació arriba a afectar el canvi climàtic i també la disminució d’éssers vius.

Desenvolupament del projecte


Hem comprovat que les causes que provoquen la contaminació atmosfèrica són:
1.- Es produeix quan cremem carbó, gas natural i petroli.
2. Causada per la brossa, els fertilitzants i els excrements de les granges.
3. Produïda per aerosols, refrigeradors i aparells de aire condicionat.
4. Fàbriques, centrals elèctriques tèrmiques, centrals nuclears i algunes plantes químiques, també la indústria metal·lúrgica.

Hem vist que, des del descobriment del foc, l’ésser humà ha tingut la necessitat d’utilitzar diverses formes d’energia per al seu desenvolupament com ara els combustibles fòssils, que han esdevingut la principal font d’energia dels països industrialitzats.

Mantenir aquesta forma de producció i de consum, i voler generalitzar-la a tot el planeta, presenta dos problemes greus: la contaminació i l’esgotament dels recursos energètics.

La contaminació radioactiva està produïda per residus radioactius procedents de les mines d’urani, del material radioactiu d’alguns hospitals i sobretot de les centrals nuclears. A vegades s’han produït alguns accidents en els reactors nuclears, com ara l’accident de Txernòbil.

Abans els residus radioactius els llençaven al mar, tancats en bidons, però contaminaven l’oceà; actualment els residus els emmagatzemen a països pobres. Per evitar que hi hagi tanta contaminació radioactiva, podem ajudar estalviant energia i utilitzant energies renovables.

Hem esbrinat que hi ha cinc tipus de residus: els residus domèstics, els tòxics, els industrials, els agrícoles i els mèdics. Cada any, a tot el món es produeixen uns 400 milions de tones de residus tòxics.

Què és l’efecte hivernacle? La temperatura a la Terra és perfecta, no és ni massa freda ni massa calenta. La Terra s’escalfa gràcies a la llum del sol. Una part d’aquesta energia que arriba a l’atmosfera es reflecteix en direcció a l’espai i una altra part és absorbida per la Terra. Després, una part d’aquesta escalfor ha de ser retornada a l’espai però alguns gasos contaminants no deixen que es faci aquest retorn i l’escalfor es queda al nostre planeta, amb una temperatura més alta.

Conclusions


En les nostres hipòtesis ja pensàvem que els éssers vius es moririen per culpa de la contaminació, com la pluja àcida. La pluja és molt important per al nostre planeta, perquè els éssers vius necessiten aigua per viure , però ara la pluja que ens dóna la vida està enverinada dia a dia per la contaminació.

On afecta més la pluja àcida és al nord d’Amèrica i el nord d’Europa, coincideix amb els països més industrialitzats. També al Japó es dóna sovint aquest fenomen.

Els volcans poden ser una font d’aquesta forma de contaminació i també des de l'era industrial perquè l’home ha dut a terme una crema en massa dels recursos de matèria orgànica del planeta.

La capa d’ozó ens protegeix dels raigs ultraviolats del sol. La causa principal que fa que hi hagi forats en aquesta capa és per culpa dels productes que contenen CFC, un gas que produeix l’efecte hivernacle i que podem trobar als frigorífics, als aparells d’aire condicionat, en algun esprai...

També hem vist que hi ha conseqüències, com que es produiran més casos de malalties infeccioses. La solució seria no consumir productes que portin CFC.

Des que la Terra existeix hi ha hagut diferents canvis climàtics, fins i tot es diu que els dinosaures es van extingir pels efectes d’un canvi brusc del clima.

El canvi climàtic que hi ha a l’actualitat és diferent dels que hi havia abans perquè aquest d’ara l’ha provocat l’espècie humana.

Les temperatures generals de fa uns anys eren bastant més fredes que no pas ara. Està previst que per al segle XXI la temperatura del planeta pugi una mitjana de fins a 3,5ºC.

És probable que es desfacin les zones glacials i el nivell del mar pugui pujar entre 50 i 95 cm; això afectaria les zones costaneres, que és on es concentren 2 de cada 5 habitants del planeta. Altres regions del món desapareixerien així com unes 300 illes del Pacífic.

També s’estan fonent valls glacials com a Suïssa i Nova Zelanda; això provoca allaus, erosió de sòls i grans canvis en el cabal dels rius, cosa que pot causar grans inundacions.

Què fan els polítics davant el canvi climàtic?

Els polítics, per decidir què fer contra el canvi climàtic, es reuneixen en convencions. Els acords que fan per reduir la contaminació s’anomenen protocols.

El protocol més important fins al moment ha estat el de Kioto, que es va signar l’any 1997, on es va decidir que molts països rebaixarien l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i el CO2 abans del 2012.

Els científics creuen que no és massa tard per evitar els efectes més greus d’aquest canvi climàtic si s’actua immeditadament a tot el planeta.

Comments