Concepte

    • Què és: és una Xarxa d’InterCanvi de Coneixements entre Centres Educatius del Baix Llobregat basada en la transferència pedagògica.
    • Per què: per fer Accessible i Aprofitable el Coneixement generat als centres i per afavorir el desenvolupament professional entre iguals.
    • Qui: els centres educatius de diversa tipologia comparteixen el treball que han desenvolupat, afavorint l’Aprenentatge professional docent.
    • Com: visualitzant l’aportació de cada centre en una fitxa que fa possible el contacte per a l’Intercanvi presencial i la Reflexió metodològica.
    • Quan: al llarg del curs la XIC està disponible per a fer aportacions i per a establir visites entre els centres participants.