Projecte Educació inclusiva

L'atenció a la diversitat des d'un model d'educació inclusiva

El model d'educació inclusiva és un procés que ens permet repensar cap on orientar l'educació actual. Es justifica, entre altres aspectes, per la voluntat d'organitzar contextos educatius de qualitat, adequats per a tothom: alumnat, mestres i altres professionals relacionats amb l'educació. L'educació inclusiva "és el procés pel qual s'ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l'oportunitat per continuar essent membres de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l'aula" (1) .

Amb l'intent d'aproximar-nos a aquest model educatiu, durant el curs 2003-04 l'EAP del Berguedà vam dissenyar una experiència d'educació inclusiva, que vam iniciar el curs 2004-05 i que anem ampliant cada curs.

En l'experiència que hem iniciat considerem convenient fer una revisió dels continguts que es plantegen els centres, dels objectius que es pretenen amb aquests continguts i de les metodologies i organització dels centres. Aquesta reflexió hauria de revertir en uns canvis en les pràctiques educatives i hauria de traduir-se en l'aplicació sistemàtica de propostes de millora.

Amb els anys, aquesta experiència ha esdevingut un projecte de comarca on hi participen el servei educatiu i un col·lectiu de centres implicats.

(1) Stainback, S.B; L'educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, vol. 5, núm.1, p.18-25, 2001.