Projectes Co

Banc de sang
INS Front Marítim / INS Quatre Cantons / ESC Vila Olímpica / ESC Les Acàcies / ESC La Mar Bella

Mitjançant una col·laboració amb el Banc de Sang, els alumnes prenen consciència de la importància de la sang dins el nostre organisme i de la necessitat de donar per tal de salvar vides. Aquest projecte també inclou la difusió d'allò que els alumnes vivencien (amb diferents suports com ara l'elaboració de material audiovisual), incloent-hi una campanya de donació de sang.


Vídeo***
 

Banc del temps a l’Educació Física

ESC Bogatell / ESC L’Arenal de LLevant / ESC Pere IV
 

Aquesta proposta sorgeix de la participació i coneixement d’una comunicació que es va realitzar en el X Congrés d’Activitats Físiques Cooperatives i va consistir a crear un banc del temps d’EF entre l’alumnat de 5è o 6è.

 

Barcelona Ciutat Refugi
ESC Les Acàcies / INS Front Marítim

Partint de la XXII Audiència pública als nois i noies de la ciutat, s'han realitzat diferents activitats lúdiques i pedagògiques amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el tema dels refugiats. No es tractà de fer campanyes caritatives sinó de crear contextos de reflexió significatius que promoguin l'empatia cap a casos tan propers i, a la vegada, "tan llunyans" per a la societat.

 
 
Class Pen Pals
ESC Bogatell ESC / La Mar Bella

Proposa connectar i comunicar als alumnes de CM i CS amb alumnes d’una altra escola de forma escrita i en anglès, combinant diferents tipus de comunicació: e-mails, fòrums o blocs, cartes tradicionals o postals.

 


Class Pen & E-Pals

 
Compartim experiències sobre robòtica educativa
ESC l’Arenal de Llevant/ ESC Antoni Brusi / ESC Fluvià

L'objectiu principal d'aquest projecte és enriquir-se de la feina que es fa a cadascun dels centres i crear un espai perquè els infants puguin compartir experiències al voltant de la robòtica educativa.

 
 Conversem per crear un conte entre tots

ESC Vila Olímpica / INS Icària


A partir de la conversa, creem, escrivim i il·lustrem un conte entre diferents escoles.  
L’escriptura, l’expressió plàstica es recolza per la conversa prèvia en petits grups que ajuda a emergir el coneixement i les idees dels nens i les nenes.

 
 
EUREKA!
INS Icària / ESC Sant Martí

Petits experiments de demostració POE (Predicció, Observació, Explicació) que els alumnes de 2n d’ESO fan a l’escola de Primària per estimular la curiositat científica i el raonament lògic dels més petits davant de diversos fenòmens.

 

Projecte EUREKA!Experimentem i parlem junts. Viure i compartir el projecte Bombeta entre diferents centres

ESC Vila Olímpica / ESC Fluvià / ESC La Mar Bella


Aquest projecte té com a objectiu estimular la curiositat científica dels infants a partir de l'experimentació, la conversa i el treball cooperatiu.
A través de diferents temàtiques (aigua, materials, construccions, moviment, classificacions, llum i color), es proposa una experimentació lliure amb materials manipulables, una conversa posterior en petit o gran grup per expressar i compartir els descobriments realitzats i,  per acabar,  la representació gràfica individual.

 Formigues cooperatives del Poblenou

ESC Bogatell / ESC L’Arenal de LLevant/ ESC Pere IV


Formigues cooperatives és un projecte telemàtic educatiu, on alumnes de diferents escoles experimenten, inventen i comparteixen reptes cooperatius d'educació física. De la participació en aquest projecte online sorgeixen dues activitats: la creació d'un formiguer dissenyant una trobada inter centres per tancar el projecte i una sessió a cada escola on poden participar activament les famílies de l’alumnat.


 
 
Geometria urbana
INS Quatre Cantons / ESC Sant Martí / INS Front Marítim
 
Aquest projecte és una forma d’aproximar conceptes matemàtics i d’introducció en el disseny i construcció en 3 dimensions. Alumnes d'ESO ajuden a l’alumnat de sisè d'altres centres en l’aprenentatge del disseny en 3D.
Després de seleccionar diversos edificis singulars del Poblenou i fer-ne un estudi de formes i superfícies, es fa la construcció a escala, escollint el disseny i la impressió en 3D.

 
 Jornades Inclusives
ESC Sant Martí / ESC l’Arenal de Llevant

A partir de la pràctica d’activitats portades a terme per entitats i/o persones relacionades amb diferents discapacitats, els alumnes es poden posar en el lloc de l’altre.
L’escola que comparteix el projecte, col·laborà en la relació amb les diferents entitats i proposta d’activitats.

 
 
Mercat amb productes dels nostres horts
ESC Bogatell ESC / La Llacuna del Poblenou.

La proposta és organitzar una trobada entre diferents escoles i famílies, per tal de conèixer els productes que s’han conreat i collit als horts escolars ecològics i vendre’ls a preus simbòlics.

 


L'hort a l'escola


Primer Congrés de Petits Oceanògrafs
ESC Antoni Brusi / ESC Bogatell / ESC Fluvià / ESC La Mar Bella / INS Quatre Cantons

En col·laboració amb l’Institut de ciències del mar (ICM) les escoles han participat en el I Congrés de Petits Oceanògrafs.
L'alumnat s'ha relacionat via xarxa durant tot el curs per tal de compartir la recerca, a final del curs a més de compartir la jornada final es farà una exposició itinerant amb productes de les dues escoles. La mateixa exposició estarà una setmana en una escola i a la setmana següent en l'altra. L’alumnat de les dues escoles en faran la presentació als visitants. 
Preguntes matemàtiques boges
ESC La Llacuna / ESC Vila Olímpica / ESC l’Arenal de Llevant / ESC Fluvià

Els alumnes Grans de l’escola intercanvien preguntes matemàtiques boges que els alumnes de les escoles receptores hauran de respondre de manera imaginativa.
Cada escola planteja un parell de preguntes i, a una data determinada, es llencen a les escoles participants que tindran un termini de 15 dies per respondre-les.
Un dia es conviden les escoles i cada grup participant exposa la seva resolució.

 
Transformació de l’espai exterior. Coneixe’ns a través del joc

ESC Fluvià / ESC La Mar Bella / ESC Antoni Brusi / ESC Pere IV

En aquest projecte es comparteix el procés i resultat de la transformació de l'espai exterior de l'escola convidant a gaudir de les diferents propostes d'oci educatiu i d'aprenentatge que es creà: bassa, hort, tipis, dunes.... en una visita guiada pel Consell de petits.Visita a l'espai exterior de l'escola Fluvia

 
Comments