troeven van onze school

 • Kwaliteitsvol onderwijs !

 • Totale ontplooiing van elk kind: hoofd, hart, handen

 • Christelijk geïnspireerd kleuter- en lager onderwijs

 • Zorg voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat

 • Zorg voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

 • Regelmatig overleg met leerkracht en zorgteam om de groei van elk kind zo optimaal mogelijk te volgen en bij te sturen

 • Twee oudercontacten per jaar in de kleuter- en lagere afdeling

 • Initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas

 • Digitale borden in alle klassen van de lagere school, iPads in de kleuterklas, computers in alle klassen, individuele computers voor leerlingen van klas 5 en 6

 • Onthaal van de peuters in de klas vanaf 8.15 uur

 • Slaapklasje over de middag voor de instappers

 • School open vanaf 7.45 uur - School open tot een half uur na schooltijd

 • Aparte speelplaatsen voor kleuter - 1ste-3de lj. - 4de-6de lj., Mogelijkheid tot binnen spelen bij koude temperaturen voor onze kleuters

 • Middagactiviteiten vanaf het 3de leerjaar: sport, koor, spel-, strip- en boekenkoffers, speelweide met speeltoren

 • Eigen schooltuin

 • Talrijke educatieve uitstappen

 • Openluchtklassen: boerderijklas, sportklas, stadsklas en zeeklas

 • Actief betrokken ouderraad