troeven van onze school

 • Kwaliteitsvol onderwijs !
 • Totale ontplooiing van elk kind: hoofd, hart, handen
 • Christelijk geïnspireerd kleuter- en lager onderwijs
 • Zorg voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat
 • Zorg voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong
 • Regelmatig overleg met leerkracht en zorgteam om de groei van elk kind zo optimaal mogelijk te volgen en bij te sturen
 • Twee oudercontacten per jaar in de kleuter- en lagere afdeling
 • Initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas
 • Digitale borden in alle klassen van de lagere school, iPads in de kleuterklas, computers in alle klassen
 • Onthaal van de peuters in de klas vanaf 8.15 uur
 • Slaapklasje over de middag voor de instappers
 • School open vanaf 7.45 uur - School open tot een half uur na schooltijd
 • Aparte speelplaatsen voor kleuter - 1ste-3de lj. - 4de-6de lj., Mogelijkheid tot binnen spelen bij koude temperaturen voor onze kleuters
 • Middagactiviteiten vanaf het 3de leerjaar: sport, koor, spel-, strip- en boekenkoffers, speelweide met speeltoren
 • Eigen schooltuin
 • Talrijke educatieve uitstappen
 • Openluchtklassen: boerderijklas, sportklas, stadsklas en zeeklas
 • Actief betrokken ouderraad