Contact


Full Name:Naza Mohammed Ali Mahmood

University of Sulaimani
Iraq- Kurdistan Region- Sulaimani- University of Sulaimani New Camp- 
Tasluja Street- 1 Zone 501 P. Box: 334

Tel: +964(0)7701566466
eMail:  naza.ali@univsul.edu.iq
URL: univsul.edu.iq