Cursuri‎ > ‎

Identitate multiculturalism relatii interetnice

Programa analitică
 • distribuită în cadrul cursului în data de 04.10.2017 împreună cu bibliografia. 
 • Pentru a obține programa analitică în format electronic este necesar sa va autentificați folosind adresa de e-mail instituțională (prenume.nume@ulbsibiu.ro) sau să accesați pagina din interiorul rețelei ULBS.

Criteriile de evaluare a cunoștințelor și promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea  notei finale:

Ponderea  evaluării în nota finală (%)

Media notelor acordate pentru activități din cadrul seminarului: 

 • prezentare orală, bazată pe studiu de caz 

25%

Nota obținută la testul intermediar

25%

Punctaj acordat pentru participare activă la curs și seminar (întrebări, discuții)

5%

Nota acordată la examinarea finală

45%


Informații referitoare prezentarea orală din cadrul seminarului:
 • prezentarea se va baza pe studiul unui caz alocat în prima oră de seminar.
 • structura prezentării (1. Identificarea problemelor asociate cazului. 2. Definirea problemelor identificate folosind conceptele discutate la curs; 3 Istoricul problemelor și situația curentă; 4. Explicarea cazului prin prisma unui model teoretic 5. Discuție: concluzie și recomandări); 
 • fiecare student are la dispoziție 15 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări și discuții;
 • prezentările se vor efectua începând cu data de 08.11.2017.
 • Programarea prezentărilor individuale se găsește aici!
Informații referitoare la bibliografie: 
 • CD-ul pus la dispoziție în prima oră de curs conține documente utile pentru înțelegerea tematicii;
Informații referitoare la testul intermediar:     
 • Data testului intermediar: 22.11.2017 ora 12.00;
 • Testul conține 9 întrebări deschise formulate din tematica parcursă până la data de 15.11.2017;
 • Timpul alocat desfășurării testului intermediar: maxim 45 de minute.
Informații referitoare la examen:
 • Data examenului: ........ ora 09.00
 • Testul conține între 9 și 18 întrebări deschise formulate din tematica întregului curs.
Rezultate: 
 • notele finale sunt transmise prin e-mail către reprezentantul grupei
 • punctajul obținut la testul intermediar se găsește aici!
 • notele finale se găsesc aici!

Resurse online: 
Comments