Монографії, патенти

Моногріфії:

 1. Проблема остеопорозу / [Л.Я. Ковальчук], Н.В. Банадига, І.О. Рогальський та ін. (52 автори) // за ред. проф. [Л.Я. Ковальчука]. - Тернопіль : "Укрмедкнига". - 2002. - 446 с.
 2. Професор Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880 - 1947) : бібліогр. покажчик наук. і наук.-попул. пр. за 1906 - 1948 // М.О. Сопіга. - НААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, Ін-т с.-г. мікробіол. та агропромисл. вир-ва, Носів. селекц.-дослід. станція - Київ, 2011. - 116 с.

Патенти:

 1. Пат. 4201 Україна, UA G09B 23/28. Спосіб корекціїпортальної гіпертензії /Герасимюк І. Я., Хома С. М., Чорненький М. В.— №2004031675;заявл. 09.03.2004; опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1/2005
 2. Пат. 58414 Україна, UA A61B17/00. Спосіб формування венозного клапана / Венгер І. К., Костів С. Я.,Чорненький М. В., Коптюх В. В.— № u2010 11632; заявл. 30.09.2010; опубл.11.04.2011; Бюл. № 7/2011
 3. Пат. 61801 Україна, UA A61B17/00. Спосіб інтравазальної корекції клапанної недостатності глибоких веннижніх кінцівок / Венгер І. К., Костів С. Я., Чорненький М. В., Коптюх В. В.— №u2011 01314; заявл. 07.02.2011; опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14/2011
 4. Пат. 64017 Україна, UA A61B17/00. Спосіб перевазальної корекції клапанної недостатності глибоких веннижніх кінцівок / Венгер І. К., Костів С. Я., Чорненький М. В., Коптюх В. В.— №u2011 04247; заявл. 07.04.2011; опубл. 25.10.2011; Бюл. № 20/2011
 5. Пат. 64068 Україна, UA A61B17/00. Спосіб перевазальної корекції недостатності клапанів глибоких вен нижніхкінцівок / Венгер І. К., Костів С. Я., Чорненький М. В., Коптюх В. В., БоднарП. Я., Караневич М. І., Зарудна О. І.— № u2011 04608; заявл. 14.04.2011; опубл.25.10.2011; Бюл. № 20/2011
 6. Пат. 68098 Україна, UA A61B17/322. Розчепірений тромбоуловлювач / Костів С. Я., Вайда А. Р., Чорненький М.В., Ненашко І. А., Венгер І. К., Коптюх В. В.— № u2011 11412; заявл.27.09.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл. № 5/2012
 7. Пат. 73513 Україна, UA A61B 19/00 A61K 35/36 (2006.01) A61K 35/66 (2006.01). Спосібпередопераційної підготовки ранової поверхні трофічної виразки / Романюк Т. В.,Венгер І. К., Чорненький М. В., Гуда Н. В. — № u201203202; заявл. 19.03.2012;опубл. 25.09.2012; Бюл. № 18/2012

Інформаційні листи:

 1. Профілактика ускладнень бронхіальної астми у дітей шляхом попередження виникнення вторинних остеопеній / Н.В. Банадига,
 2. І.О. Рогальський // Інформаційний лист. - 2003. - № 175-2с.
 3. Етапність та диференційовані підходи до лікування бронхіальної астми у дітей / Н.В. Банадига, І.О. Рогальський // Інформаційний лист. - 2012. - № 216-4с.
 4. Неспецифічна імунотерапія бронхіальної астми у дітей / Н.В. Банадига, Ю.Г. Антипкін, В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець, І.О. Рогальський // Інформаційний лист. - 2013.