Історія кафедри

як вставити посилання в текст : наприклад на сайт ТДМУ імені І.Я.ГорбачевськогоКафедра медичного права була створена за наказом ректора університету (від 12 червня 2013 року №477) та ухвалою Вченої ради ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» (від 30 квітня 2013 року №15) та почала функціонувати з 17 червня 2013 року.

Приєднання України до болонського процесу стало новим імпульсом модернізації вітчизняної вищої професійної освіти. При цьому перехід на болонські принципи освіти актуалізує таке важливе питання як підвищення якості освіти. Позитивний досвід країн Європейського Союзу свідчить, що формування висококваліфікованого фахівця-медика в умовах реформування вищої школи неможливе без знань із медичного права. Саме тому оволодіння цими знаннями є таким необхідним і важливим. Знання, здобуті студентами на кафедрі медичного права, сприятимуть підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців охорони здоров’я з медико-юридичних проблем, отриманню ними необхідного обсягу теоретичних знань та практичних навичок для успішного здійснення медичної діяльності, які базуватимуться на принципах захисту прав людини.

Кафедра медичного права є підрозділом навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем та розташовується за адресою: м. Тернопіль, вул. Ю. Словацького, 2.

На кафедрі медичного права викладаються наступні дисципліни:

 • Правознавство
 • Медичне правознавство
 • Фармацевтичне законодавство

для студентів:

 • медичного факультету
 • стоматологічного факультету
 • фармацевтичного факультету
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа"
 • "медико-профілактична справа"
 • "стоматологія"
 • "фармація"
 • "сестринська справа"

з очною, заочною та дистанційною формами навчання.