Multi Languages‎ > ‎

A Wise Woman Slovak Edition

http://encouragingbookstore.com

http://encouragingbookstore.com/languages/slovensko/ww-slovak/$10-$24

Táto kniha je venovaná môjmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Vďaka Ti za to, že si ma nikdy neopustil. Vďaka Ti za to, že si verný svojim prisľúbeniam, najmä Rimanom 8:28: “Ale jedno viem iste: všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorých si povolal podľa svojho odvekého plánu.”

Mojej prvej dcére Tyler; keď ma Pán Boh tebou požehnal, začala som moju cestu snahy, ako byť zbožnou matkou, dúfajúc, že budem správnym príkladom, ktorý budeš nasledovať. Taktiež mojim dcéram Tare aMacy; hľadajte tichého a pokojného ducha, ktorý je drahocenný v Pánových očiach.

Mojim štyrom synom, Dallasovi, Axelovi, Eastonovi a Cooperovi; starajte sa o ženu, ktorú si vezmete, “lebo kto nájde manželku, nájde poklad a obdrží milosť od Pána′′. Hľadajte ju tak, akoby ste hľadali vzácny poklad, “pretože jej cena je viac ako perly”! Viem, že budem každú moju budúcu dcéru milovať tak, ako milujem vás.

Kapitola 12 a 15 je venovaná mojej mame Grace McGovern, ktorá odišla k Pánovi 10. apríla 2000. Jej príklad, ako milovať všetkých 7 detí “ako požehnanie od Pána”, ma povzbudil v túžbe po deťoch a v dôvere v Pána ohľadom mojej plodnosti. Bola to jej materinská láska, ktorá ma inšpirovala milovať svoje deti. Moja mama mala pravdu – “láska nikdy nezlyhá”!