thaiware

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ แสนสนุก ทั้งชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ขนมาหมด ...

โปรแกรมเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆสำหรับคุณหนูๆ ทั้งหลาย

โปรแกรมประเภทอื่นๆ อาทิเช่น สอนดีดกีตาร์ ฝึกพิมพ์ดีด ความรู้รอบตัว ฯลฯ

ฝึกความรู้ด้านภาษาไปกับโปรแกรมเหล่านี้

โปรแกรมด้านอักษรศาตร์ วรรณกรรม วรรณคดี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

โปรแกรมสื่อการสอนหลากหลายชนิด

โปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ การคำนวณ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายระดับ

บรรดา โปรแกรมแปลภาษา ทั้งหลาย ทั้งเหล่า Translator ช่วยแปล และ Dictionary หาคำศัพท์ที่ต้องการ

โปรแกรม ช่วยบริหารงานห้องสมุด (Library Management Software) เหมาะสำหรับ บรรณารักษ์ ที่บริหารงานห้องสมุดของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ..