แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี

วันที่โพสต์: Apr 15, 2011 8:22:28 PM

http://www.filehippo.com/ 

แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี >>แสดงซอฟต์แวร์ที่ update ล่าสุด  ซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยม  และมีการรวบรวมซอฟต์แวร์ไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น Browsers and Plugins : Anti-Malware : Audio and Video : CD and DVD Tools : Photos and Images : Drivers 

สะดวกต่อการ download มาใช้งาน