หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์"

วันที่โพสต์: Jan 06, 2013 2:36:41 AM

คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" พร้อมจำหน่ายและแจกที่ระลึกงานเด็กวัน ณ ทำเนียบ และสนามเสือป่า      ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 4 ม.ค.56 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้ใช้ชื่อว่า "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" และได้นำภาพต้นกล้าหรือต้นอ่อนของต้นไม้ที่กำลังผลิดอก ออกใบ มีสีสันสดใสสวยงาม อยู่บนปุยเมฆขาวสะอาดตา ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ที่กำลังทอแสงในยามเช้า เปรียบเสมือนเด็กๆ ที่อยู่ในวัยที่มีความสดใส ร่าเริง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งคุณธรรม และความรู้ มาเป็นภาพหน้าปก "ต้นกล้า เปรียบเสมือนเด็กที่เราจะต้องดูแลและพัฒนา อีกทั้งสีเขียวของต้นกล้า ยังเป็นสีประจำหน่วยงานของ สพฐ.อีกด้วย ดังนั้นจึงใช้ต้นกล้าเป็นสัญลักษณ์เพื่อย้ำเตือนและสื่อไปถึงเด็ก เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสาระสำคัญของเนื้อหาในหนังสือมุ่งเน้นส่งเสริมปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้พัฒนาและเติบโตมามีคุณลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจ ซึ่งคุณธรรมที่ประเทศเราต้องการมากในขณะนี้คงเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์" นายชินภัทร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า หนังสือวันเด็กปีนี้ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2528 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ หมายความว่าในสังคมไทยเรานี้ ผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการประกอบภารกิจหน้าที่การงาน เด็กก็มีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน เพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นต้องระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนและทำได้อย่างเหมาะสม

     พร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญพระวรธัมโมวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า การที่จะให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้นขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในวันนี้ ที่จะได้แสดงเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอน และผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อย้ำเตือนว่าการที่จะส่งเสริมความดีนั้นต้องเป็นเรื่องของความปฏิบัติจริง และผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีให้แก่เด็ก

     นายชินภัทร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีคำขวัญของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่มอบให้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" ทั้งนี้หนังสือวันเด็กได้จัดพิมพ์เป็นขนาด A5 จำนวน 128 หน้า พิมพ์ 4 สี จำหน่ายราคา 15 บาท และจะมีการแจกให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ทำเนียบรัฐบาล สนามเสือป่า เป็นต้น

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ