สพม.32 " ศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน "

วันที่โพสต์: Feb 20, 2016 5:22:1 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.สพม.เขต.32) เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน (คลิกภาพชม )