สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต

วันที่โพสต์: Jan 29, 2016 3:50:15 AM

วันนี้ (29 มกราคม2559) เวลา09.00 น นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายสุวัช  พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นางลัดดา  ท่าพริก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้ง 2 เขตพื้นที่ ในการมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง นางปติมา  กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตนำร่องพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์