Úvod

Neboj se. Všichni se budeme snažit, abys uspěl(a). Vyučování probíhá v moderní podobě a má přívětivou tvář. Na oplátku si ceníme tvého pozitivního přístupu, schopnosti nevzdávat se a tvrdě na sobě pracovat.

Buď k nám i k sobě poctivý, cvičením vylepšuj své dovednosti a odstraňuj nedostatky. Hledej, jak své znalosti uplatnit v praxi a pomáhej svým spolužákům. Používej informační technologie, zvýší efektivitu tvé práce. Výsledky své práce sdílej a porovnávej s ostatními.

Vyhledávej soutěže, lépe se pak dovedeš ohodnotit. Připravuj se na své další studium nebo práci. Neboj se zeptat svého spolužáka nebo profesora, pomůžeš nejenom sobě, ale také ostatním.

To, co se jednou naučíš, ti nikdo nikdy nevezme.