สื่อ นวัตกรรม แผนฯแบบหัดอ่านภาษาไทย สำหรับเด็ก 4 ขวบ

        สำหรับคุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการอยากได้แบบหัดอ่านภาษาไทย ไว้ไปใช้ในการสอน จะนำไปสอนลูก หรือจะนำไปใช้สอนเด็ก ๆ แบบหัดอ่านภาษาไทยนี้ ประกอบด้วย 2 ชุด ซึ่งสามารถนำไปเย็บเป็นหนังสืออ่านภาษาไทย ได้ 1 เล่ม 
        วิธีการพรินต์ ให้ปริ้นชุดที่ 1 ตามปกติ จากนั้น นำกระดาษชุดที่ 1 ไปปริ้นชุดที่ 2 และพับครึ่ง แล้วเย็บตรงกลาง จะได้ หนังสือ อ่านภาษาไทย 1 เล่ม ครับ
             ชุด 1 > คลิก 
             ชุด 2 > คลิก 

แบบฝึกอ่าน-เขียนคำพื้นฐานอนุบาล

เอกสาร แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คลิก


Face Book : 

สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย 
    ภาพฉากหลังการ์ตูน > คลิก   
    กล่อง 5 ใบ (Five Box)

http://www.moe.go.th/moe/th/news/index.php?Key=download12

https://www.facebook.com/taksinar.jppk?pnref=story

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/25280

นิทาน 50 เล่ม
https://drive.google.com/folderview?id=0B3L0TtimdTSbdllTNWdSZnkydVE&ddrp=1

รวมนิทานพื้นบ้าน 4 ภาค > คลิก

รวมนิทาน 4 หมวด คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B4KqGUiAbr3dVUdyaWxnd2FWcUk/view?usp=sharing
กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยนิทาน

นิทาน สระเดี่ยว
001_นิทานของมาม่า Download 
002_รถตู้คันหรูของ...คุณปู่ Download 
003_ผี ตานี Download 
004_เหตุเกิดจากส้มโอ ตอนแรก Download
005_เหตุเกิดจากส้มโอ ตอนจบ Download
006_อ้วนฉุ ตุ๊ต๊ะ อุ้ยอ้าย Download 
007_มะลิ ร้อย มาลัย Download 
008_มะลิ ลิงน้อย ช่างคิด Download 
009_เล่น ต้องเต Download 
010_ดินสอ วิเศษ Download 
011_สองเกลอเจอแม่มด Download 
012_อึ่งอ่างกลับใจ Download 
013_กระบือของตาลือ Download 
014_แกะและแพะ Download 
015_แมวลายจุดสีแดง Download 
016_มาเป็นหนอนหนังสือกันเถอะ Download 
017_แม่มดชิตาเกะ Download 
018_วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ Download 

โหลด แบบฝึกหัดเกมการศึกษา
สำหรับเด็กอนุบาล
แบบฝึกหัด เกมจัดหมวดหมู่–ระบายสี > คลิก
แบบฝึกหัด เกมสังเกตรายละเอียด > คลิก 
แบบฝึกหัด เกมเรียงลำดับ > คลิก
แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 1 > คลิก
แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 2 > คลิก
แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 3 > คลิก 
แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 4 > คลิก
แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 5 > คลิก
- เกมแยกประเภทพยัญชนะกับตัวเลข > คลิก
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกมการละเล่นกลางแจ้ง ชั้นอนุบาล 2 ชุดที่ 1 มอญซ่อนผ้า > คลิก

รวมเพลงสำหรับเด็กอนุบาล คลิก

รวมเพลงเด็กฟังยาวๆ เป็ด ช้าง ลิง แมงมุม > คลิก

สื่อแผ่นภาพการ์ตูน
 "นักษัตริย์" > คลิก
 "เพลงปฐมวัย" > คลิก
 "วันในรอบสัปดาห์" > คลิก 
 "อาชีพ" > คลิก 

https://www.facebook.com/108kids/


# นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย > คลิก

# นวัตกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน (ห้องเรียนครูแมว) > คลิกhttps://www.facebook.com/Mommyandkid/photos

บัตรคำพื้นฐานระดับชั้นปฐมวัย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1533068860326694.1073741852.1451849258448655&type=3

ฝึกอ่านคำ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.479972152172704.1073741875.130507460452510&type=3

การ์ตูนประกอบสุภาษิตไทย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023177457757747.1073741834.383993151676184&type=3

http://kannikamedia.blogspot.com/2013/12/blog-post_6823.html

http://kidsmesong.com/

https://www.facebook.com/chutiporn.wangpoonga/photos_albums

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-1686302794915559/

https://www.facebook.com/pg/activitieskid/photos/?tab=albums

http://www.momypedia.com/index.php

http://www.kidopo.com/

นิทานคำกลอนนิ้วขยับ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ
เรื่อง ปูกับหอย


 สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯแผนการจัดประสบการณ์ คลิก   
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
        ภาคเรียนที่ 1 
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 27 หน่วย อากาศ
 แผน-สื่อการสอน ระดับปฐมวัย > คลิก
 หน่วยหนูรักในหลวง เรื่องพระราชประวัติ
 หน่วยเพื่อนบ้านของไทย > คลิก
 แผนอาเซียน > คลิก
 หนูน้อยอาเซี่ยน > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 แผน BBL > คลิก
 แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิก
 วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย > คลิก
 หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก > คลิก 
 การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก 
 งานวิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 > คลิก
 Leaf art for kid > คลิก 

http://www.ecepost.com/viewtopic.php?id=11005033

http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000115042

http://th.theasianparent.com/5-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

http://www.momypedia.com/momy-article-5-21-1306/10-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/

http://www.fordesigner.com/

http://www.panogira.com/wat_phra_kaew/
พาหนู ๆ ไปดู วัดพระแก้ว 360 องศา

https://www.facebook.com/activitiesforkid/photos/?tab=albums

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-266750530190971/?hc_ref=ADS&fref=nf

https://www.youtube.com/user/sciencekidsclub

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
สื่อการสอน ครูนเรศ เพื่อการศึกษา > คลิก


Comments