หน้าหลักเว็บไซต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับภาคฯ (จังหวัดนครปฐม) ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 > คลิก(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

บอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • พัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT 26 ตุลาคม 2561การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)สามพราน นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ท่าน หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : - การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 - วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 23:46 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัยสายศิลป์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561ผลการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน  > คลิกผลการแข่งขันระดับเขตฯ > คลิก สรุปเหรียญรางวัล > คลิกตัวแทนไปแข่งระดับภาค > คลิกเว็บไซต์งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิกเว็บไซต์งานระดับภาคฯ(จังหวัดนครปฐม) ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 > คลิกวันที่ 12 ตุลาคม 2561การแข่งขัน ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือชมอัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 02:20 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัยมุทิตาคารวะ'61 วันที่ 20 กันยายน 2561การมอบรางวัลผลงานการประกวดสื่องานมหกรรมวิชาการปฐมวัย"อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู" ครั้งที่ 4และแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 ที่เกษียณอายุราชการณ ่ห้องชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 08:52 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • พัฒนาคุณภาพ ปฐมวัย วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.นครปฐม เขต 2ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม        ขอขอบพระคุณท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ขอบคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคณะทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังสู่การเป็นชุมชนวิชาชีพปฐมว ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 20:05 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • สัมมนาสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยฯ'61 16-17 กันยายน 2561สัมมนาสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้วขอบคุณภาพ : Pimwarat Bio ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนวัดสรรเพชญ อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 19 ก.ย. 2561 04:50 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • วันวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย'61 วันวิทยาศาสตร์ > คลิกรายการทีวี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทางช่อง Thai PBS > คลิกโรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัยชมอัลบั้ม > คลิกโรงเรียนวัดท้องไทรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปฐมวัย โรงเรียนวัดดอนหวาย
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 22:13 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัย ดวงใจแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปฐมวัยสพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561ปฐมวัยโรงเรียนวัดสรรเพชญโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
  ส่ง 10 ส.ค. 2561 20:45 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • วันอาเซียน ปฐมวัย'61         อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย         ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 22:16 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 82 รายการ ดูเพิ่มเติม »เรื่องแจ้ง 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก   
รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 คลิก  
ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย > คลิก  
# ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก  
# ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก 
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. > คลิก 
# มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก  
ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
สิงหาคม 2560 > คลิก
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
# แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
# ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก  
# คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
# คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
# มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล > คลิก  
# เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
# การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
# ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก
# การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > หนังสือนำ + แนวทางการกรอกข้อมูล > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
# ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" > คลิก
# การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก
# การอบรมโรงเรียนในเครือข่าย (ST) ของแต่ละ LN ดาวน์โหลดสื่อ PowerPoint การอบรมตามโครงการได้แล้ว 
        แนวทางจัดการเรียนการสอนของโครงการ > คลิก
        แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย > คลิก
        กิจกรรมการค้นพบหัวข้ออากาศ > คลิก
        กิจกรรมการสืบเสาะ เรื่องฟองสบู่ > คลิก
        การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย > คลิก
        วัฏจักรการสืบเสาะ > คลิก
        สะท้อนคิดสภากาแฟ > คลิกการประชุมปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
17 มิ.ย. 2018

พิธีเปิด โดย นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา > คลิก
 รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล) > คลิก
 ดร.นฤมล เนียมหอม (โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ) > คลิก
 รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย > คลิก
การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
9 มีนาคม 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก
คลี่หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.ณฐินี เจียรกุล > คลิก
หลักสูตรปฐมวัย 2560 งานมหกรรมรวมใจ ปฐมวัยสร้างชาติ (6 ก.ย.60) รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน > คลิกวัฏจักรวิจัย 2 รอบ 
 
แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 1 > คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 2 > คลิก
โครงงานดินบ้านเรา > คลิก
โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน > คลิก
โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง > คลิก
วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง > คลิก
แผนผังวัฏจักรวิจัย > คลิก
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) > คลิก
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย > คลิก
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" > คลิก
เผยแพร่ผลงานเรื่องการจัดประสบการณ์โครงการแบบวัฎจักรวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก
เผยแพร่โครงงาน : โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยครูณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิกhttps://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral
สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถื่น
(Local Network; LN)
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
(Local Trainer; LT)
วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561

การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

รวมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
การประชุมทางไกลของ สพฐ.

สมาชิกแจ้ง ID Face Book คลิก
เข้าดูรายการ > คลิก

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/banwithy60


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย0

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"
 เอกสารการดำเนินงาน > คลิก

สรุป
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่(2560) > คลิก


http://earlychildhood.ipst.ac.th/

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
Face Book > คลิก
เว็บไซต์โปรแกรม > คลิก

http://www.littlescientistshouse.com/

http://www.stemedthailand.org/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/ld-wela-reiyn

https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.jpg

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมฯ