หน้าหลัก


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-hiw-khru

เรื่องแจ้ง  

# การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > หนังสือนำ + แนวทางการกรอกข้อมูล >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก 
      โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" >>> คลิก  
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก  
       คำสั่ง >>> คลิก |  แบบประเมินชุดที่ 1 การเขียน >>> คลิก |  แบบบันทึกประเมินพัฒาการปฐมวัน 59 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 1 คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
           ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
           พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
       เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
           ปีการศึกษา 2559 คลิก
       เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว >>> คลิก 
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. >>> คลิก  
# การอบรมโรงเรียนในเครือข่าย (ST) ของแต่ละ LN ดาวน์โหลดสื่อ PowerPoint การอบรมตามโครงการได้แล้ว
แนวทางจัดการเรียนการสอนของโครงการ >>> คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
กิจกรรมการค้นพบหัวข้ออากาศ >>> คลิก
กิจกรรมการสืบเสาะ เรื่องฟองสบู่ >>> คลิก
การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >>> คลิก
วัฏจักรการสืบเสาะ >>> คลิก
สะท้อนคิดสภากาแฟ >>> คลิก 
แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รองรับการประเมินออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 >>> คลิก วัฏจักรวิจัย 2 รอบ 
0
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 1 >>> คลิก
 แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 2 >>> คลิก
 โครงงานดินบ้านเรา >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน >>> คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง >>> คลิก
 วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง >>> คลิก
 แผนผังวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) >>> คลิก
 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย >>> คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" >>> คลิก  
 เผยแพร่ผลงานเรื่องการจัดประสบการณ์โครงการแบบวัฎจักรวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย คลิกเผยแพร่โครงงาน

    โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 ได้ผ่านการทำโครงงาน และสามารถเผยแพร่ได้ โดย คุณครู ณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) >>> คลิกบอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 60 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560         การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดประชานาถ
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 18:58 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • มหกรรมงานวิชาการ'60  เกณฑ์การประกวด >>> คลิก   |    อัลบั้มภาพ ปี 2560 >>> คลิก   |    การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา >>> คลิกผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ งานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นฐ. 2 กิจกรรม Best Practiceชนะเลิศ น.ส.ปัฌธรรมมา วะลับ รร.วัดพระมอพิสัย (การพัฒนาความสามารถด้านภาษาในเรื่อง การอ่าน โดยใช้หนังสือสระเดียว)รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโตไปไม่โกง)รองชนะเลิศอันดับ 2 นางวรวีร์ พลายละหาร รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาการอ่านออกเสียง โดยใช้นิทาน)รางวัลชมเชย น ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 22:24 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ครูปฐมวัยดีเด่น 59 ขอแสดงความยินดีกับ ครูปฐมวัยดีเด่น สพป.นครปฐม เขต 2  คุณครูนันธิยา เขียวจันทร์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ และคุณครูมนัสนันท์ นิเกตจารุวิทย์  ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์         เนื่องในโอกาส ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2  เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติไว้ ณ ที่นี้          อ่านรายละเอียด >>> คลิก
  ส่ง 21 ม.ค. 2560 01:10 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ศิลปะหัตถกรรมปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ปฐมวัย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาค ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 02:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • ปฐมวัยไหว้ครู '60        "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต         ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้ร ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 20:00 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • เฝ้าระวังปฐมวัย '60 กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 03:59 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ปฐมวัยท้ายปี " ความรู้สึกดี ความสุขในการเรียนของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เด็กพร้อม ที่จะก้าวขึ้นไปเรียนชั้นประถมปีที่ 1 "นานาทัศนะกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย บัณฑิตน้อย ปริญญานั้นสำคัญไฉน ?  คลิก บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง  คลิก เด็กอนุบาล ... ควรให้ใส่ชุดครุย หรือไม่ ? - OKNation  คลิก มงคลชีวิตบัณฑิตน้อย ฉบับอนุบาล คลิก
  ส่ง 30 มี.ค. 2560 08:39 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ประเมินพัฒนาการปฐมวัย การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย          การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็ก หรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก         การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติในกิจวัตรประจำวัน ครูที่ประเมินอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบจะสามารถใช้หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กหลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก  หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2560 18:39 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/sunthr
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่

การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
0
คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"

http://www.littlescientistshouse.com/

http://www.nongkhoo.in.th/files/nkpk551.pdf

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/ld-wela-reiyn

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

 จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
2 มี.ค. 2560

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

http://www.stemedthailand.org/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/DSC00477.JPG?attredirects=0
มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ 2559
สื่อนำเสนอ คลิก | อัลบั้มภาพ คลิก

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2