หน้าหลักกตเวทิตากษิณาลัย ครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

ปี พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.นครปฐม เขต 2
(ที่ปรึกษาและสมาชิกกิติมาศักดิ์ของสมาคมฯ)
ครูนันธิยา เขียวจันทร์ โรงเรียนวัดมะเกลือ
ครูพัชรินทร์ ศรีทอง โรงเรียนวัดทรงคนอง
ครูอมรา นุ่มน้อย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

บอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • ปฐมวัยมุทิตา'63 วันที่ 3 ตุลาคม 2563        ร้อยรักทอใจสานสายใย ปฐมวัยมุทิตา 2563  โดยสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล        ผู้เกษียณอายุราชการ     ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.นครปฐม เขต 2     (ที่ปรึกษาและสมาชิกกิติมาศักดิ์ของสมาคมฯ)    ครูนันธิยา เขียวจันทร์ โรงเรียนวัดมะเกลือ    ครูพัชรินทร์ ศรีทอง โรงเรียนวัดทรงคนอง    ครูอมรา นุ่มน้อย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์         อัลบั้มภาพมุทิตาจิต > คลิก         โพสท์ของNanthiya Kheawchan > คลิก        โพสท์ของ นายศิริ อินทร์วิมล > คลิก 
  ส่ง 4 ต.ค. 2563 08:44 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • พัฒนาครูปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 3 ตุลาคม 2563        การอบรมแนวทางการพัฒนาครูปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพ ในสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 4 ต.ค. 2563 07:05 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • สื่อสารสร้างความเข้าใจ สื่อสารสร้างความเข้าใจปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยวันที่ 27 สิงหาคม 2563        การอบรมสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัลบั้มภาพ (งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล) คลิก 
  ส่ง 15 ก.ย. 2563 09:18 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • อบรมทางไกล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล 2563 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดการอบรม และชี้แจง ตอนที่ 2 Pedagogy 1 แนวทางจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ กิจกรรม เนินน้ำและหมุดลอยน้ำ ตอนที่ 3 Pedagogy 2 เรือแบบใดบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด ตอนที่ 4 กิจกรรม รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1 ตอนที่ 5 รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2 ตอนที่ 6 กิจกรรมกิจกรรม รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1 ตอนที่ 7 กิจกรรม รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2 ตอนที่ 8 กิจกรรม แสงและภาพ > คลิก  ตอนที่ 9 กิจกรรม ภาพเคลื่อนไหวออกอากาศ ตอนที่ 10 กิจกรรม ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2563 03:33 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • ขมาคงคา'63         การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กต้องเรียนรู้ไปกับวันสำคัญ เพื่อมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้เด็กครูและชุมชนได ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2563 00:44 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • วันเด็กแห่งชาติ'63 เพจวันเด็กแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลนโรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพรานโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน
  ส่ง 11 ม.ค. 2563 19:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยหัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" (Discovery was move)และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์        เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในปีนี้ใช้หัวข้อ Discovery was move หรือ เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง มาเป็นธีมกิจกรรมในปีนี้ โดยกำหนดการทำกิจกรรมช่วงเวลา 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62     คู่มือ    พาสปอร์ตด้านหน้า    พาสปอร์ตด้านหลัง    เกียรติบัตร      แนวทางการพัฒนาโครงการฯ 2562 > คลิกโรงเรียนวัดนราภิรมย์22 สิงหาคม 2562วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒         โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๖๒ " เพราะทุกสิ่งไม่หยุดน ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2562 00:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา'62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หนูน้อยปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2คณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 และอนุบาล 3โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสาลวัน
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 07:13 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 90 รายการ ดูเพิ่มเติม »เรื่องแจ้ง 

# รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
# คลิป  
    - มอบนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก
    - การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก
    - งานครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก 
    - การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางหลักสูตรพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด > คลิก 
# นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
# นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรรับเด็กปฐมวัย > คลิก 
# ขอแสดงความยินดีครูปฐมวัยได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) > คลิก 
# สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล > คลิก 
# ตัวอย่างประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย > คลิก
# พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (คลิป) > คลิก  
# พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 > คลิก 
# การบรรยายหัวข้อ "กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย" โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) > คลิก
# คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวาระใหม่ > คลิก 
# ออกกฎหมายห้ามจัดสอบวิชาการเด็กปฐมวัย (เดลินิวส์ 3 เมษายน 2561) > คลิก 
# มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ: ก.พ.ป.) > คลิก
# แบบคำนวณมาตรฐานปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายใน โดย Norrarat > คลิก
แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
# รายชื่อคณะครู อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม (10-11 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม (ระดับปฐมวัย) > คลิก
# (ตัวอย่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย 
    - ปก ปฐมวัย > คลิก
    - ประกาศ คำนำสารบัญ ปฐมวัย คลิก 
    - หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย คลิก  
# โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
(โรงเรียนตรวจสอบดูรุ่นของตนเองที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ / การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
# คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก  
# มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก
# ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย > คลิก
# มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก  
ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
# แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก
# ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" > คลิกบทความทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรม
 
# ชุดนิทานภาพ “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” > คลิก   
# กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก 
# สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล รุ่นที่ 1 คลิก
    1. หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล 
    2. วีดิทัศน์การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล 
    3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
# MIDL for kids1 การรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (ดร.อรพรรณ) > คลิก
# MIDL for kids2 การรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (ดร.อรพรรณ) > คลิก
แผนฯ ปฐมวัย พร้อมสื่อ > คลิกการประเมินออนไลน์โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 รายงานการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 
แนวทางการประเมิน ปี 2560
คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"
สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล
สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น
เอกสารการดำเนินงาน > คลิก 
 สรุป ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ (2560) > คลิก วัฏจักรวิจัย 2 รอบ 
 
 โครงงานดินบ้านเรา > คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน > คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง > คลิก
 วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง > คลิก
 แผนผังวัฏจักรวิจัย > คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) > คลิก
 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย > คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" > คลิก
 เผยแพร่โครงงาน : โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยครูณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิกhttps://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/2020-08-21_12-34-15.jpg

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B22.jpg

แนวทางประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJZKTIBOL5YthaA&cid=CABFC4983A5789C2&id=CABFC4983A5789C2%21437&parId=CABFC4983A5789C2%21386&o=OneUp
Discovery was move 
เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง 2562

การประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral
สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถื่น
(Local Network; LN)
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
(Local Trainer; LT)
วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561

การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

http://academic.obec.go.th/images/document/1572317544_d_1.pdf

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
http://academic.obec.go.th/images/document/1572317514_d_1.pdf

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing

การประชุมสร้างความเข้าใจ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการ (9 มี.ค. 2561)

http://earlychildhood.ipst.ac.th/

http://www.littlescientistshouse.com/
ทำเนียบรุ่น สพป.นฐ.2 > คลิก

รายชื่อโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 > คลิก 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก 
- ทำเนียบรุ่น สพป.นฐ.2 > คลิก 
- แนะนำโครงการฯ 1 > คลิก
แนะนำโครงการฯ 2 > คลิก
- แนวทางการจัดการเรียนการสอน > คลิก 
- น้ำและการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ 
(PDF) > คลิก  (PPTX) > คลิก 
Face Book > คลิก
- เว็บไซต์โปรแกรม > คลิก
- บทความ เรื่องน่ารู้ คลิก 

http://www.stemedthailand.org/

มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ > คลิก

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมฯ