หน้าหลัก
(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

บอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • อบรมสะเต็มออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาฯ         การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ หลักสูตรสะเต็มศึกษา หลักสูตร 4 วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 62 วันที่ 15 มิ.ย ...
  ส่ง โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5 มหกรรมงานวิชาการอนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5 โดยสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน กำหนดการ หลักเกณฑ์ > คลิก ผลการประกวด > คลิกข้อสังเกตและเสนอแนะ > คลิก อัลบั้มภาพ > คลิก โพสท์ของ Decc Dec‎ > คลิก โพสท์ของ วรินทร พึ่งแสง > คลิกโพสท์ของ Kanchanasak Saenglub‎ > คลิกโพสท์ของ Nanthiya Kheawchan > คลิกโพสท์ของ นายศิริ อินทร์วิมล > คลิกจัดสถานที่ เตรียมงานโพสท์ของ วรินทร พึ่งแสง‎ > คลิก
  ส่ง 4 เม.ย. 2562 19:31 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • การประเมินพัฒนาการ'61 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 1 มีนาคม 2562        การประชุมชี้แจงครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการครั้งนี้มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญส ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2562 03:45 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • พัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT 26 ตุลาคม 2561การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)สามพราน นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ท่าน หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : - การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 - วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 23:46 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • บัณฑิตน้อย'61 จบแล้วปฐมวัย สถานีต่อไป ประถมหนึ่ง22 มีนาคม 2562โรงเรียนบ้านบางประแดง28 มีนาคม 2562โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว29 มีนาคม 2562โรงเรียนวัดศิลามูล29 มีนาคม 2562โรงเรียนวัดนราภิรมย์
  ส่ง 1 เม.ย. 2562 17:57 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • มาฆบูชา'61 กิจกรรมวันมาฆบูชา เด็กปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2        การจัดกิจกรรมเรื่องวันมาฆบูชาให้แก่เด็กปฐมวัย ครูสามารถจัดในสภาพจริงโดยร่วมมือกับครอบครัวและวัด โดยจัดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยจัดเนื้อหาให้สั้นเพื่อให้เด็กเข้าใจ เนื่องจากเหตุการณ์หรือความเป็นมาของวันมาฆบูชาเป็นเรื่องนามธรรมทำให้เด็ก ๆ เข้าใจได้ไม่มาก ครูจึงควรนำสาระที่เกี่ยวข้อง มาอบรมสั่งสอน สร้างคุณธรรมให้เกิดในใจของเด็ก เพื่อนำไปสู่การทำดีสอนลูกเรื่องวันมาฆบูชา (Teaching Children about Makha Bucha Day) > คลิก
  ส่ง 26 ก.พ. 2562 23:32 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • อนุบาล สืบสานประเพณีลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง         เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา "มักจะ" ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก         สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป         ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพาก ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2561 04:47 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน ปฐมวัย สู้ ๆ  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AB โรงแรมมิราเคิ่ลแกรน์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ          "สมศ.กับการประกันคุณภาพแนวใหม่" (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) > คลิก        "ประเมินคุณภาพอย่างไรตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย" (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์) > คลิก         "External Quality Assurance in Disruptive World" (Dr. Eddy Chong) > คลิก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2561 01:13 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »เรื่องแจ้ง 

# รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก
# (ตัวอย่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) สำหรับครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ฉบับ 3 มาตรฐาน (แบบใหม่) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
    1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
    1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
    1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
    1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
    2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
    2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
    2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
    2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
    2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
    2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
    3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
    3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
    3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
    3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
    แบบที่ 1 > คลิก
    แบบที่ 2 > คลิก

# แบบคำนวณมาตรฐานปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายใน โดย Norrarat > คลิก

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก 
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก 
    - หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ > คลิก 
    - กลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการมีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข และโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 

แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก  

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก  

# รายชื่อคณะครู อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม (10-11 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม (ระดับปฐมวัย) > คลิก


# (ตัวอย่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย 
    - ปก ปฐมวัย > คลิก
    - ประกาศ คำนำสารบัญ ปฐมวัย คลิก 
    - หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย คลิก  

# โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
(โรงเรียนตรวจสอบดูรุ่นของตนเองที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ / การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
# คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก  
# มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก
# ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย > คลิก
# ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก
# ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก 
ครม.อนุมัติ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. > คลิก 
# มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก  
ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
# แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
# ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก
# ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" > คลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral
สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถื่น
(Local Network; LN)
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
(Local Trainer; LT)
วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561

การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjMxMzAyNzQ2MGJiOTlhZmQ

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/banwithy60

การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย0
คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"
 เอกสารการดำเนินงาน > คลิก
สรุป
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่(2560) > คลิก

http://earlychildhood.ipst.ac.th/

http://www.littlescientistshouse.com/

- ทำเนียบรุ่น สพป.นฐ.2 > คลิก 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก 
- แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 > คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2 > คลิก
- แนวทางการจัดการเรียนการสอน > คลิก 
- น้ำและการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ (PDF) > คลิก  (PPTX) > คลิก 
รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
Face Book > คลิก
- เว็บไซต์โปรแกรม > คลิก
- บทความ เรื่องน่ารู้ คลิก   


วัฏจักรวิจัย 2 รอบ 
 
 โครงงานดินบ้านเรา > คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน > คลิก
 โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง > คลิก
 วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง > คลิก
 แผนผังวัฏจักรวิจัย > คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) > คลิก
 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย > คลิก
 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" > คลิก
 เผยแพร่โครงงาน : โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยครูณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก

http://www.stemedthailand.org/

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ.2562
คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.jpg

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมฯ