Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม


  • วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รูปกิจกรรม

  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 รูปกิจกรรม

  • ประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ วันที่ 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64 ให้นักเรียนนำใบงาน ชิ้นงานมาส่งครูประจำวิชา วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ปิดภาคเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ประกาศผลสอบ

  • โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ได้รับรางวัล เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง อันดับ 3

เริ่มนับ เดือนสิงหาคม 2564