เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O34เจตจำนงผู้บริหาร65.pdf
O34นโยบายไม่รับของขวัญFile2.pdf