Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม


  • วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รูปกิจกรรม

  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 รูปกิจกรรม