หน้าแรก- รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (สมัครออนไลน์) โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 - 28 เมษายน ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครที่โรงเรียนสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หมายเหตุ***การสมัครออนไลน์ให้ส่งหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ในวันมอบตัว

ข่าวการศึกษาขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมที่นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ชมภาพ

วิดีโอ YouTube


นางน้ำค้าง  โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาดพิทยาคม

https://sites.google.com/nongtad.ac.th/ita-nongtad/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


https://sites.google.com/a/nongtad.ac.th/computerkrupoo/home