หน้าแรก


ประกาศโรงเรียนหนองตาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Embed gadget
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง #ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กำหนดให้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่เลื่อน มาจากวันที่ 13 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด - 19 ขึ้นในวันที่ #31ธันวาคม2563 หากศิษย์เก่าและผู้มี จิตศรัทธาท่านใดต้องการรับซองผ้าป่าเพิ่ม รบกวนแจ้งทางโรงเรียนได้ที่ ผอ.ธีราพัฒน์ 095-2655539 ครูจิราพร 084-4532174 หรือติดต่อทางกล่องข้อความเฟซโรงเรียนได้เลยค่ะ ท่านที่สะดวกโอน สามารถโอนได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 308-0-69278-0 บัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

ข่าวการศึกษาขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมที่นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ชมภาพ

วิดีโอ YouTube


นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาดพิทยาคม

https://sites.google.com/nongtad.ac.th/ita-nongtad/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


https://sites.google.com/a/nongtad.ac.th/computerkrupoo/home