หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์:::ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูกุลนิดา ศรีวีระพันธ์

ห้องเรียนครูกุลนิดา

ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ

คลิป VDO ตัดต่อ VDO ม.4

โหลดเพลง ทำ VDO

ข้อมูลคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.2

บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.1

ลิ้งค์บันทึกข้อมูลของนักเรียน บุหรี่ แอลกอฮอล์

คลิกตรงนี้

ดาวน์โหลด Shape Ps6 คลิกตรงนี้

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม คลิกตรงนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลวิชาตัดต่อ VDO ม.4 คลิกตรงนี้

Key NOD32

HXWP-X9UX-SBV5-MEK4-45MP

ดาวน์โหลดแทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์

ข้อมูล Game M5

ดาวน์โหลด Pic

ดาวน์โหลดข้อมูลทำ VDO ม.4

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image