หน้าแรกนวมินท์

ข่าวกิจกรรม

 • มอบทุนการศึกษา ครูมาลีรัตน์ นิลสาริกา
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • มอบเงินประกันครอบบุญยรักษ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย มอบเงินประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวบุญยรักษ์ จำนวน 100,000 บาท ที่ได้สูญเสียบุตรชาย จากอุบัติเหตุทางรถ ในการนี้มีดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ และทีมงานเป็นผู้ประสานงาน
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 23:32 โดย Navamindarajudis Payap School
 • เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เมื่อวานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 งานสภานักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงสมัครทั้งหมด 8 พรรค การในการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุเคราะห์เครื่องลงเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ โดย ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ เป็นประธานเปิดเครื่องการเลือกตั้งในครั้งนี้
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 22:45 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ซ้อมเหตุการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา 2559 บ่ายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมซ้อมเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น เพื่อชักซ้อมและเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ฝึกซ้อมในครั้งนี้
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 01:16 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรีนวมินท์ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อเชิดชูเกียรติ นักเรียนระดับห้องเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีวินัย มีความเป็นผู้นำและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ และดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
  ส่ง 18 ก.พ. 2560 06:05 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 158 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/google-for-education-nmp

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »