• พิธีมอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วันที่ 5 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช จากการส่งโครงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประเทศ เรื่องจิตอาสาพัฒนาความดีด้วยวิถีพุทธ ได้เข้ารอบเป็นที่หนึ่งใน 18 ทีมจากที่ 12 ทีม โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้  
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 20:03 โดย Navamindarajudis Payap School
 • บวชเณรถวายเป็นพระราชกุศล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพนำโดยคุณครูบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรโรงเรียนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคถวายเป็นพระราชกุศล ณวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  
  ส่ง 4 ต.ค. 2561 20:49 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมุทิตาจิตแดครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 02:58 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น วันที่ 27 กันยายน 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดค่ายวิทยาศาสตร์ท้องขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  ส่ง 28 ก.ย. 2561 02:50 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมงานมุทิตาจิต วันที่ 21 กันยายน 2561 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมงานมุทิตาจิต จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึุกษา เขต 34 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมกล่าว ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 21:06 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 341 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/drive/folders/1TNWrywlgwdEse34c8t-TuQ7hjdua83JA?usp=sharing
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »