• เปิดบ้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดงาน เปิดบ้านการศึกษา "องค์ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยมี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน  
  ส่ง 11 ม.ค. 2562 00:19 โดย Navamindarajudis Payap School
 • อบรมการใช้งาน Google suite วันที่ 3 มกราคม 2562 งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การประยุกต์ใช้ google suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการใช้กระดาษ โดยนำเทคโนโลยี มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต
  ส่ง 3 ม.ค. 2562 02:02 โดย Navamindarajudis Payap School
 • อวยพรปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ โดยมีสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับฝ่ายบริหาร ในการนี้นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรยนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้กล่าวอวยพระและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นปีใหม่ นอกจากนี้จัดพิธีรับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจีไอ ให้กับนักเรียนระดับชั้นม.ต้นที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ให้นักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน มีความลำบากในการเดินทางและเป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี  
  ส่ง 2 ม.ค. 2562 20:57 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมี นายวีระ ศิริรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรและฟังเทศน์จากพระภิกษุที่มารับบิณฑบาตครั้งนี้  
  ส่ง 1 ม.ค. 2562 21:37 โดย Navamindarajudis Payap School
 • งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดงานกินสังสรรค์เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยช่วงเย็นได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กัน และสร้างความสามัคคีร่วมกัน ส่วนช่วงค่ำได้มีการร่วมรับประทานอาหารและกิจกรรมจัดของรางวัล ร้องเพลง โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน  
  ส่ง 29 ธ.ค. 2561 19:47 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 370 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/drive/folders/1TNWrywlgwdEse34c8t-TuQ7hjdua83JA?usp=sharing
แสดง 6 ไฟล์จากหน้า จัดซื้อจัดจ้าง