• พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดงานมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ประธานประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน#แอดมินขออภัยรูปอาจจะไม่เรียงตามลำดับพิธีนะครับ #หลายกล้องมากกกก #ทีมงานคอมพิวเตอร์คุณภาพ  
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 05:56 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเชิดชูและแสดงถึงผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่อื่นต่อไป ในการนี้มีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธํานในพิธี และได้กล่าวโอวาทให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 04:51 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 งานพยาบาล โรงเรียนนวมินทราชุทิศ พายัพ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสมุด
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 04:25 โดย Navamindarajudis Payap School
 • เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 งานสภานักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรค การในการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุเคราะห์เครื่องลงเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ โดย นายวีระ ศิริรัตน์ เป็นประธานเปิดเครื่องการเลือกตั้งในครั้งนี้
  ส่ง 19 ก.พ. 2562 18:25 โดย Navamindarajudis Payap School
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนอำลาโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีอำลาโรงเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีสากล ปีการศึกษา 25611. Miss Tiffany Michelle Floriane RAFRAY ประเทศฝรั่งเศส2. Miss Laura LUPATIN CAVENAGHI ประเทศบราซิล กลับประเทศเพื่อศึกษาในระดับต่อไป โดยจะเดินทางกลับในเดือนเมษายน 2562 ที่จะถีงนี้
  ส่ง 19 ก.พ. 2562 18:15 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 395 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 94 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/file/d/1WBDYve8S4jvj45HmHNev6m00UgPrvCQZ/view
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar/kickrrm
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNqsmWrao-VUXT6kKGeUvN_LmyG-woe?usp=sharing
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า จัดซื้อจัดจ้าง