หน้าแรกนวมินท์

 • ตักบาตรเณรน้อย เช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยเณรน้อย ระดับชั้น ม.1 ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเดินทางมารับบิณฑบาต โดยมีคณะครูบริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 20:54 โดย Navamindarajudis Payap School
 • นักเรียนรับเกียรติบัตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและคณะครู
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 00:48 โดย Navamindarajudis Payap School
 • โครงการบวชเณร 5 ธันวา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำลูกนวมินท์ ร่วมโครงการบรรชาสามเณร 5 ธันวา บูชาพ่อ รุ่นที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดโสภณาราม ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2560
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 22:56 โดย Navamindarajudis Payap School
 • สู่ร่มเกล้านวมินท์(ครู) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดพิธีสู่ร่มเกล้านวมินท์ ของคณะครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการวางพานพุ่มและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมรับเข็มตราพิชัยมงกุฏ ในการนี้นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทในการประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการทำงานในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติด้วย #ยินดีต้อนรับสู่ร่มเกล้านวมินท์
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 02:41 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร รวม 59 รูปมารับบิณฑบาตและแสดงธรรม พร้อมนั่งร่วมนั่งสมาธิ อีกทั้งนักเรียนส่วนหนึ่งยังทำจิตอาสาทำความดีเก็บของหลังจากการทำบุญตักบาตรอีกด้วย
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 00:51 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 233 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 72 รายการ ดูเพิ่มเติม »

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/kar-tha-khxsxb-xxnlin-sangkhmsuksa-nw-minth-5-phumiphakh
https://drive.google.com/file/d/1MRlovd3FOWYZAObz1XTBgkVYkjUCP8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EX2sN8YNQLn-Mq-zUunTyoA7WApLsv_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8jDM1OnTMff66SVllu04qF4V88LYM_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cXno0N4mssqsuBLIKeCAptWrDLzauR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Pxt_iJ2x1E_HcyFGHKXAGWeZ1_vDCN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlqMrBRLheESwGAsxfZ6uMztioqPmOop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUvEoE_hlXbzR7VgsR4bgs1Zuu-2Upn8/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1?pageDeleted=true
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/rayngankhorngkarkickrrmphakhreiynthi12560
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/bthkhwammimichux-2
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/matrthankarsuksarongreiynnwminthrachuthisphayaph
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/chumchnhaengkarreiynruplc
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9Sydc296ZmQ4NWU1WUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/phaenptibatikarpracapikarsuksa2560