• ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 6 เมษายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกศิริ ทิวะพันธ์ ประธานมูลนิธินวมินทราชูทิศ พายัพ มาเป็นประธานในพิธี มีการรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี การเลือกตั้งนายกสมาคมปกครองและครูคนใหม่ เพื่อจะดำเนินงานต่อในภาคเรียนที่จะถึง การพบปะฝ่ายบริหารในการชี้แจ้งผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา การรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะครูประจำชั้น  
  ส่ง 6 เม.ย. 2561 03:58 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันที่ 6 เมษายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกศิริ ทิวะพันธ์ ประธานมูลนิธินวมินทราชูทิศ พายัพ มาเป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังมี ท่านพ.ต.อ.สมเกียรติ วรรณสิริวิไล นายกสมาคมผู้ปกครองและนักเรียน ท่านดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีร่วมงานในครั้งนี้ และมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวรายงาน ในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเร ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2561 22:07 โดย Navamindarajudis Payap School
 • รับครูภาษาไทยย้าย วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับคุณครูสนธิยา ชัยวุฒิ ครูภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง ย้ายมามาปฏิบัติราชการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามาส่งอย่างอบอุ่น  
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 01:01 โดย Navamindarajudis Payap School
 • รับการประเมิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับการประเมิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา โดยมีจัดแสดงนิเทศการผลงานและรางวัลนักเรียน พร้อมกับเอกสารตามประเด็นการประเมิน  
  ส่ง 29 มี.ค. 2561 02:49 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีงามต่อโรงเรียน ภาคภุมิใจในความเป็นลูกนวมินท์ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรราชูทิศ พายัพ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ โดยครูสนั่น ธรรมธิ มาเป็นพ่อบายศรีในครั้งนี้ด้วย
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 21:22 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 258 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://drive.google.com/file/d/12-7xio3GP58Q-2s_F4vKI_LG37BUA7I7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXy7TeCmv3vTSTuzD050aWyd7_7Fa3jl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wLOyslo1jZU4oWcmvvSJHtZ7PsH5TDy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXXE2YKck1wkVJX19SuqwyqF0c4qz-Za/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGJIrc3hv4_cQQSONBKlktYZ7oIQ_k6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNcrZ1CWOsbW0EsdW88_r39-87PtYvpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6qX9Oijtvhy66H7kQBNaz_Uk01bUbm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17uWDMve9wUIAiC6CXpNx9OTRF0RLeyQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NwqnmK9Qz4LAUOJcLurcLa7J96-bSt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZb9r0uRKa0Bcz-UjsLyW9YvvldWEQug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCG00qhbmBT-WcKDgV0LakdNm_hFWfDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bQGqaeO8XKUTD1JTpSulOW1_Os_chHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jOrChflmf0j54hkxPDov9iVfh707E0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQ0-8fn7CTqr4eSYxRnPTABe2e_-gsPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Zrarz7yMDSFAMI2iV1huCo5TgWUc3Co/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtpClM0H_e7mujWaKPsyQRG03Ki0spIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tePtMe5fOJ2kKPC8uZvz9OoEarysatM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YStykd4vcGCeRPezBPgrCOqavOyY1zQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibkb-TSe7aQI-SZYfxVt-nWfaE4hOvgZ/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/khorngkarrongreiynnwminthrachuthisphayaphpracapikarsuksa2561
https://drive.google.com/file/d/1l7GBXwCuNMd4MfQp2g8W7It9MHx4XHD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mh0bQIPCusdJhMMRt_t4CRloVMUZRzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRlovd3FOWYZAObz1XTBgkVYkjUCP8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nO_a8o1PeGkLGVnuOYd7ebEfWw3_r1B/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/matrthankarsuksarongreiynnwminthrachuthisphayaph
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing