• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกิจกรรมและหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมี นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท การรำถวายพระพร ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้น
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 23:33 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ซ้อมภัยพิบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวนุจรี ผิวนวล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดยคุณครูไพรัช วิจันทร ห้วหน้างานป้องกันสาธารณสุขภัย โดยแบ่งนักเรียนเข้าอบรมเป็น ม.ปลายเข้าช่วงเช้าและ ม.ต้น ช่วงบ่าย  
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 02:35 โดย Navamindarajudis Payap School
 • งานวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมถ่ายรูปชุดประจำชาติอาเซียน โดยเชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่ชุดและถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ในการนี้ได้รับเกียติจากนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและนักเรียน ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก  
  ส่ง 7 ส.ค. 2561 21:39 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ฟุตซอล วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีระ ศิริรัตน์ รับถ้วยรางวัลจากนักเรียน รายการแข่งขันฟุตซอลในงานฟุตซอลปรีกีฬานักเรียน 2 รุ่นคือ รุ่น 15ปีหญิงและรุ่น 12 ปีชาย และรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 โดยมีนายทัตธน มั่งนิ่ม ชนะเลิศอันดับ 2 รายการแบดมันตัน ประเภทคู่และนายธนากร โชดอุประแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาว่ายน้ำผลัดผสม 4x100  
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 02:18 โดย Navamindarajudis Payap School
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561 ศูนย์การพัฒนาครูแนะแนว สพม.34 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว-ครูที่ทำหน้าที่ครูแนะแนวเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สู่ศตวรรษที่ 21  
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 20:48 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 322 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »