• นายอำเภอแม่ริม/ผอ.ศูนย์ ศปก.อ.แม่ริม ได้มาพบปะคณะครูและนักเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม/ผอ.ศูนย์ ศปก.อ.แม่ริม ได้มาพบปะคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ เพื่อมาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ที่ถูกต้อง และวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้าน หากพบว่าติดเชื้อโรค-19 กับตนเองหรือครอบครัว โดยเฉพาะหากเกิดภาวะวิกฤตทางสาธารณสุขในพื้นที่ และให้ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเกิดขึ้นในโรงเรียน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของคกก.โรคติดต่อ จว.ชม.อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำการสวมหน้ากากสำคัญที่สุด การดูแลร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2564 03:19 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • การพ่นหมอกควันหรือละอองฝอยสารเคมี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้รับการอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มาดำเนินการพ่นหมอกควันหรือละอองฝอยสารเคมี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวนมากและเข้าสู่ฤดูฝน บริเวณทั่วโรงเรียน
  ส่ง 26 มิ.ย. 2564 01:17 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของนางธนภร จิตธำรงสุนทร และนายสุรพล ยะคำป้อ รองผู้อำนวยการ โดยได้เกียรติจากนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายเจียมพล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ หอประชุมภัทรมหาราชา
  ส่ง 24 มิ.ย. 2564 19:19 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่าบริหารงานบุคคล จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายสุรพล ยะคำป้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานในที่ประชุม  
  ส่ง 17 มิ.ย. 2564 23:36 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยได้รับเกียรตินางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จาก สพม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ HCEC โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วย
  ส่ง 17 มิ.ย. 2564 19:01 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น วันพฤหับดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น ณ หอประชุมภัทรมหาราชา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 และวางแผนการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 โดยมีดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 11 มิ.ย. 2564 07:48 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • อบรมการคัดแยกขยะ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน" ให้กับแกนนำนักเรียนและบุคลากรงานอาคารสถานที่ฯ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์โลก รักษ์นวมินท์ ถิ่นเรียนรู้” ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว #ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย
  ส่ง 11 มิ.ย. 2564 07:29 โดย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 634 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://drive.google.com/file/d/1KMOlWefNni5-Z7RSGwzQlio7GBIJxtQW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p5sceBNQligQXztmzE-dKoHHpzZenreXhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/file/d/1H2HjoBNZOr5QuI8aSSOFcQn3mfEnQoxp/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/15Kii6be0rCh-ciI-QseSXGGemeR2HQUZ/viewhttp://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/view/scince-krusuphicsinee/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 133 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า จัดซื้อจัดจ้าง