หน้าแรกนวมินท์

ข่าวกิจกรรม

 • อบรมสารวัตรนักเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 งานสารวัตรนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดให้มีการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่สารวัตรนักเรียน จำนวน 30 คน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • ถวายบังคมพระบรมศพและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันและ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำโดย ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ภายในพระที่ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • โครงการ Friends for Asia วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโครงการ Friends for Asia ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนนรวมมินทราชูทิศ พายัพ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • วันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีถวายพระพรและพิธีวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ ลานกิจกรรมและหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมี ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธี
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับการประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระดับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 204 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกวดคลิปวีดีโอ ประกวดคลิปวีดีโอ "เท่ได้ด้วยการไว้ทรงผมและการแต่งการที่ถูกระเบียบ" อ่านละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 03:47 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ตารางสอบกลางภาค 1/2560 - สอบระหว่างวันจันทร์ที่ 17-19 กรกฏาคม 2560 - วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2560 หยุดเรียน #คณะครูมีการอบรม- วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ท ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2560 17:47 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) PLC : Professional  Learning Community         PLC คือ กระบวนการที่สร้าง วัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเอื้ออาทรต่อกันครูสามารถนำกระบวนการ PLC นี้มาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเพ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 06:53 โดย Navamindarajudis Payap School
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่งรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 00:15 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประกาศผลสอบ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ประกาศผลสอบ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑นักเรียนชาย : คลิกนักเรียนหญิง : คลิก
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 02:56 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

NMP Calendar

http://north67.sillapa.net/sm-cnx2/?name=index
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/chumchnhaengkarreiynruplc
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/phaenptibatikarpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/baebsruprayngankarprameintnxengpracapikarsuksa2559
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/google-for-education-nmp