หน้าแรกนวมินท์

ข่าวกิจกรรม

 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นโดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาและเพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้Cr. เพจเพื่อชีวิตที่ดีงาม
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:44 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.6 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม ระดับชั้นม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นโดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาและเพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้Cr. เพจเพื่อชีวิตที่ดีงาม
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:41 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นโดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาและเพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้Cr. เพจเพื่อชีวิตที่ดีงาม
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:36 โดย Navamindarajudis Payap School
 • แข่งขันฟุตบอลและร่วมดำหัว บ่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ตัวแทนศิษย์เก่านวมินท์ พายัพ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลและร่วมรดน้ำดำหัวคุณครูสุชาติ พูลทาจักรและคุณครูอธิวัฒน์ มณีจักร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:30 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นโดยพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาและเพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้Cr. เพจเพื่อชีวิตที่ดีงาม
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:28 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 184 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/phaenptibatikarpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/baebsruprayngankarprameintnxengpracapikarsuksa2559
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/google-for-education-nmp

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »