https://drive.google.com/file/d/1uW-iuIBtERrUK-qSrSpRJjmD8jz1QzVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjDy5lr9PagCpWGUDmevU_iBMkRxgm1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BltSCw9EbNKFU6_5vCXnBnVPRtwJpvxe/view?usp=sharing
 • จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็นคณะสีเพื่อถวายทียนพรรษา มีการนิมินต์พระภิกษุ จากวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน เช่น วัดปิยารม วัดพระนอนข่อนม่วน เป็นต้น มารับเทียนพรรษา ตามจุดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนที่กำหนดไว้และในการนี้ได้มีฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมถวายเทียนในในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 20:21 โดย Navamindarajudis Payap School
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่าและนำส่งคืนเจ้าของ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่าและนำส่งคืนเจ้าของ สอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “กิจกรรมของหายได้คืน” โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าระดับชั้น เป็นผู้มอบเกียรตึบัตรในครั้งนี้  
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 01:23 โดย Navamindarajudis Payap School
 • บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำคณะผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ที่สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 00:06 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” วันที่  5-7 กรกฏาคม 2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  จัดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”  ซึ่งดำเนินการโดยสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพงค์เชียงใหม่ 2558 มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น (อายุ  13 – 19 ปี)  และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนตนเองต่อไป   
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 21:59 โดย Navamindarajudis Payap School
 • กิจกรรมวันทานาบาตะ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คุณครูปนัดดา มณีจักร์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันทานาบาตะ ซึ่งเทศกาลทานาบาตะ สืบเนื่องมาจากตำนานดาวเวก้า คือ ดาวเจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ ลูกสาวของเทพเจ้าไต (ราชาแห่งท้องฟ้า) และหนุ่มเลี้ยงวัวฮิโกโบชิ เทศกาลทานาบาตะที่จัดขึ้นทุกวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะขอพรจากดวงดาว เพราะเชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันจะทำให้พรของตัวเองสมหวังด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษทันซาคุ แล้วนำไปติดไว้ที่กิ่งก้านของต้นไผ่หรือหลิวที่ถูกตัดออกมา พอวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปลอยน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จึงได้จ ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 21:56 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 454 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/file/d/1rRc-0zocW4YQxO4pQm1IoSIuoGFlAFBS/viewhttps://drive.google.com/file/d/15Kii6be0rCh-ciI-QseSXGGemeR2HQUZ/viewhttp://www.dlit.ac.th/home.phphttps://drive.google.com/file/d/1ZAIkRyL67Q3LsLySTDRNnDWN16kCKWmt/view
https://drive.google.com/file/d/1WBDYve8S4jvj45HmHNev6m00UgPrvCQZ/view
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar/kickrrm
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า จัดซื้อจัดจ้าง