• การพัฒนาองค์กร OD นวมินทราชูทิศ พายัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมพัฒนาองค์การ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายความสำเร็จนวมินท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกันและเพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 03:54 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส) ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส โดย นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินธทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานมอบในครั้งนี้  
  ส่ง 8 พ.ย. 2561 01:45 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีการรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี การพบปะฝ่ายบริหารในการชี้แจ้งผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา การรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะครูประจำชั้น  
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 18:36 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ต้น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีการรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี การพบปะฝ่ายบริหารในการชี้แจ้งผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา การรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะครูประจำชั้น  
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 18:32 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมอบรางวัล งานธนาคารขยะ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2561 งานธนาคารขยะ ได้จัดพิธีมอบของรางวัลให้แก่ คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนที่มีการฝากขยะกับธนาคารขยะมากที่สุด   
  ส่ง 30 ต.ค. 2561 23:31 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 348 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 89 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
https://drive.google.com/drive/folders/1TNWrywlgwdEse34c8t-TuQ7hjdua83JA?usp=sharing
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »