หน้าแรกนวมินท์

ข่าวกิจกรรม

 • รับเสด็จมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี วันที่ 23 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยคุณครูรุจิรัตน์ จิตรากรนำคณะครูและนักเรียนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี เช้าวันที่ 23 มกราคม 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีพิธีมอบเกียรติแก่นักเรียนที่เรียนดี โดยแยกเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนรวมดีเด่นของแต่ละระดับชั้นและนักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เอาเป็นแบบอย่าง #นำวิชาการคลิกดูรูปเพิ่มเติม
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • สัมมนานวมินท์ 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคจัดให้มีการประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลาดูรูปเพิ่มเติม พิธีเปิด l ประชุมแยกตามฝ่ายงาน l  นั่งรถรางชมเมือง l กิจกรรมสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ l  พิธีมอบธง l สัตมวารทำบุญร้อยวันพ่อหลวง
  ส่ง โดย Navamindarajudis Payap School
 • มอบทุนนายแพทย์สุวิช วันที่ 13 มกราคม 2560 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของนายแพทย์สุวิช อุปถัมภ์ จำนวนทั้งหมด 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งหมด100,000 บาท โดย ดร.มัสฤณ ธนนราพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นตัวแทนผู้มอบในครั้งนี้ อีกทั้งได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนด้วย
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 20:22 โดย Navamindarajudis Payap School
 • เปิดบ้านวิชาการศึกษานวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการศึกษานวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2559 "ตามรอยพ่อ...ก่อความรู้ สู่...เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถทางวิชาการสู่ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาเป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู จากโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 02:40 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 146 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/google-for-education-nmp

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »