• ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีงามต่อโรงเรียน ภาคภุมิใจในความเป็นลูกนวมินท์ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรราชูทิศ พายัพ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ โดยครูสนั่น ธรรมธิ มาเป็นพ่อบายศรีในครั้งนี้ด้วย
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 21:22 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประเมินภายใน วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับการประเมินภายในจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประทับ
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 20:50 โดย Navamindarajudis Payap School
 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นวมินท์-พระหฤทัย เชียงใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพและโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย่การ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
  ส่ง 9 มี.ค. 2561 22:32 โดย Navamindarajudis Payap School
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 8 มีนาคม 2561 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่ได้ทำหน้าที่เป็นคณะนักเรียนแกนนำให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่น้องๆ ในการทำกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนต่อไป
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:22 โดย Navamindarajudis Payap School
 • รับการประเมินชำนาญการ วันที่ 7 มีนาคม 2561 คุณครูวิไล รังษี และคุณครูธวัชชัย ใจคำ เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจากผอ.พรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวย่การโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นประธานการประเมินและคณะผู้ประเมินจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ #แอดมินขอเป็นกำลังให้คณะครูผู้รับการเมินในครั้งนี้ด้วยครับ
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 18:01 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 254 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://drive.google.com/file/d/11NwqnmK9Qz4LAUOJcLurcLa7J96-bSt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZb9r0uRKa0Bcz-UjsLyW9YvvldWEQug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCG00qhbmBT-WcKDgV0LakdNm_hFWfDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bQGqaeO8XKUTD1JTpSulOW1_Os_chHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jOrChflmf0j54hkxPDov9iVfh707E0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQ0-8fn7CTqr4eSYxRnPTABe2e_-gsPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Zrarz7yMDSFAMI2iV1huCo5TgWUc3Co/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtpClM0H_e7mujWaKPsyQRG03Ki0spIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tePtMe5fOJ2kKPC8uZvz9OoEarysatM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YStykd4vcGCeRPezBPgrCOqavOyY1zQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibkb-TSe7aQI-SZYfxVt-nWfaE4hOvgZ/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/khorngkarrongreiynnwminthrachuthisphayaphpracapikarsuksa2561
https://drive.google.com/file/d/1l7GBXwCuNMd4MfQp2g8W7It9MHx4XHD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mh0bQIPCusdJhMMRt_t4CRloVMUZRzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRlovd3FOWYZAObz1XTBgkVYkjUCP8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nO_a8o1PeGkLGVnuOYd7ebEfWw3_r1B/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1?pageDeleted=true
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/matrthankarsuksarongreiynnwminthrachuthisphayaph
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9Sydc296ZmQ4NWU1WUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing