กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ครูสมบัติ  เขตอนันต์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ชีววิทยา 1

4/1

l7tiz4d

2

ชีววิทยา 1

4/2

ziyxllc

3

ชีววิทยา 5

6/1

gtg24mn

4

ชีววิทยา 5

6/2

vogyq4i

5

ชีววิทยา 5

6/3

ajtd56lครูวิทยา  แสนสุข

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์ 6

ม.3/1

jdxbwpa

2

วิทยาศาสตร์ 6

ม.3/2

ccgtuuu

3

วิทยาศาสตร์ 6

ม.3/3

huf572m

4

วิทยาศาสตร์ 6

ม.3/4

djg3t4w

5

ชีววิทยาพื้นฐาน

ม.1/1

f7gnktt

6

วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 1

ม.1/1

cef26xrครูพิไลพร  แสนสุข 

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5/3

5/3

ppj2p7d

2

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 .6/1

6/1

7vpmlar

3

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 .6/2

6/2

dgjx4fq

4

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 .6/3

6/3

quidbif


ครูต่อศักดิ์ วิริยะศักดิ์ไพศาล

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์

1/1

dbny6ej

2

เทคนิคปฏิบัติวิทยาศาสตร์

4/1

ejnoohm

3

เทคนิคปฏิบัติวิทยาศาสตร์

4/2

pf5rc5j

4

โครงงานวิทยาศาสตร์

5/1

qrnnix4
ครูภควดี   บุญพอ


ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ฟิสิกส์ 2 ว30202

ม.4/1

C3hmgxv

2

ฟิสิกส์ 2 ว30202

ม.4/2

Jmq6lh

3

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) ว32102

ม.5/1

X6ggdxu

4

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) ว32102

ม.5/2

efkkgrq
ครูพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฎ์ 

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

 

 

      เคมี 4

5/1

รหัส เข้าห้องเรียน :  2intfqc

ลิงก์ Meet : https://meet.google.com/lookup/h4edkoxyqx

2

5/2

รหัส เข้าห้องเรียน  : xomlojl

ลิงก์ Meet : https://meet.google.com/lookup/bje7d6uh3z

3

 

 

   เคมี ม. 6

6/1

รหัส เข้าห้องเรียน  : k7oqi7a

ลิงก์ Meet : https://meet.google.com/lookup/aeyme62zsm

4


6/2

รหัส เข้าห้องเรียน :  cibbcg7

ลิงก์ Meet : https://meet.google.com/lookup/ax23ndgkdn

5

6/3

รหัส เข้าห้องเรียน :  jrbx445

ลิงก์ Meet : https://meet.google.com/lookup/g2gkqnkfrl


ครูตติญา  ชนะเคราะห์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์ 3

2/1

etghgym

2

วิทยาศาสตร์ 3

2/2

jxhdbtl

3

เคมี 2

4/1

3mrkkes

4

เคมี 2

4/2

j36r4ub

5

ชีววิทยา 3

5/1

4coyfb3

6

ชีววิทยา 3

5/2

52znr4fครูภัทราพร สุริโยชัย

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์

1/2

pef3frq

2

วิทยาศาสตร์

1/3

fimtgv3

3

วิทยาศาสตร์

1/4

lu7by6oครูพรทิวา  แข็งแรง

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาศาสตร์ 4

2/3

7h2hx7u

2

วิทยาศาสตร์ 4

2/4

e5hx57o

3

เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม (เพิ่มเติม)

ม.3

6cw7cdr

4

โครงงานวิทยาศาสตร์

2/1

2namyj3ครูร่มพร  บุญสุข

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาการคำนวณ รหัส ว21104 

1/1

l2kkbf4

2

วิทยาการคำนวณ รหัส ว21104 

1/2

jiiizq2

3

วิทยาการคำนวณ รหัส ว21104 

1/3

3z2uvpa

4

วิทยาการคำนวณ รหัส ว21104 

1/4

rm4nrrm

5

วิทยาการคำนวณ รหัส ว31103 

4/1

ogiftry

6

วิทยาการคำนวณ รหัส ว31103 

4/2

ejdtrb4

7

วิชาอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ว20210

ม.2

knoww3g

8

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ว20212

ม.3

crxxw2o


ครูยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาการคำนวณ 2

2/1

cj5kqxh

2

วิทยาการคำนวณ 2

2/2

f2pl2mw

3

วิทยาการคำนวณ 2

2/3

qgoxjv5

4

วิทยาการคำนวณ 2

2/4

xyzl7ml

5

วิทยาการคำนวณ 2

5/1

li52vvu

6

วิทยาการคำนวณ 2

5/2

nx4syum

7

วิทยาการคำนวณ 2

5/3

ahq35xw

8

วิทยาการคำนวณ 3

6/1

5brozqb

9

วิทยาการคำนวณ 3

6/2

lffuk6k

10

วิทยาการคำนวณ 3

6/3

omrqmtl

11

การผลิตภาพยนตร์สั้น 2

ม.5

2mdpfjl

12

การออกแบบเว็บไซต์ 2

ม.6

kjur7ob


ครูพรรณนิภา หนองแคน 

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

วิทยาการคำนวณ 3

3/1

iynxm3e

2

วิทยาการคำนวณ 3

3/2

bistfee

3

วิทยาการคำนวณ 3

3/3

tpl2dzo

4

วิทยาการคำนวณ 3

3/4

mg2gihq

5

งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล 2

1/2

up35hkj

6

งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล 2

1/3

rgqfw6i

7

งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล 2

1/4

mdkqbpj