กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ครูพรรณิภา คนดี 

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาจีนสู่สากล 4   32202

5/3

yqq74qf

2

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  จ 20204

ม.2

ely3f65

3

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6  จ 20206

ม.3

7y5k4rx

4

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  จ 30204

ม.5

ee2ngcy

5

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6  จ 30206

ม.6

ptkoui6

 

ครูสรัลพัฒน์ ศัตรูพ่าย

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

5/3

komkq2c

2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4/1

p62feyy

3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4/2

iw5r2fm

4

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4

5/1

3zntin7

5

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4

5/2

4c36xfa

6

ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน2

5/3

6uo7y3

7

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6

ม.6

trqmgx5ครูณดิษ  เรืองรุ่งสิน

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3/4

nr4acml

2

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2/2

yz3mapd

3

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2/3

a62ny6p

4

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2/4

acfm4cnครูอรุณสุดา  แก้วศรีนวม

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

5/1

4fsks6a

2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

5/2

dbs5766

3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

5/3

u4lcfer

4

 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

6/1

Jp5muoz

5

 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

6/2

gx4jcl7

6

 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

6/3

tycfuvq

7

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1

1/1

sgjslcmครูศุภิสรา  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

1/2

tiawc4h

2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

1/3

aqtdy6i

3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

1/4

uwzpnwn

4

ทักษาชีวิตภาษาอังกฤษ

ม.ต้น

qfvvgt2


ครูสุดารัตน์ เผ่าพันธ์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

3/1

j6oylx3

2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

3/2

i7or2zg

3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

3/3

6ksmv6j