B: XEDEA

XEDEA: Derrigorrezko eskolaren ohiko curriculuma egokitzea, Oinarrizko Konpetentziak (OK) erantsiz era bideragarri eta koherente batez.
- Iruzkinak:
- Ikastolek beti izan dute berrikuntza pedagogikoa bere hezkuntza eskaintzaren oinarrizko osagaitzat. Horregatik, gaur eguneko kalitatezko hezkuntzak aurrean duen erronka honi aurre egitea zilegia bezain beharrezkoa ikusten dugu. 
-  OK lantzeko eta ebaluatzeko jokabide edo estrategia propioa da BLOK egitasmo honen bidez garatu nahi dena.  

-  OK lantzeko eta ebaluatzeko proposamen estrategiko ofizialik ez dago eta, BLOK egitasmoak hutsune hori bete nahi du: OK lantzeko eta ebaluatzeko estrategia bat garatuz.

- Iturri legalak:


- Gorago aipaturiko dokumentuetan horietan oinarriturik hona hemen egitasmo honetan lantzea proposatzen diren konpetentziak:

  1. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
  2. Matematikarako gaitasuna.
  3. Zientzia, teknologia eta ingurumenaren zaintzarako gaitasuna.
  4. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala.
  5. Gaitasun soziala, eta aisiarako, kontsumo arduratsurako eta osasunaren zaintzarako gaitasuna.
  6. Gaitasun kultural eta artistikoa.
  7. Ikasten ikasteko gaitasuna.
  8. Autonomia, ekimen pertsonala eta garapen emozionala.

Ċ
Nie Nafarroako Ikastolen Elkartea,
30 ago. 2013 2:54
Ċ
Nie Nafarroako Ikastolen Elkartea,
30 ago. 2013 3:03
Comments