กิจกรรมครูสกุณี

 • แห่เทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นำนักเรียนตำบลบ้านดู่ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  Posted Jul 14, 2019, 7:18 AM by Sakunee Niyom
 • ค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าดอยพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 5 กรกฎาคม ...
  Posted Jul 14, 2019, 7:09 AM by Sakunee Niyom
 • วิทยากรอบรม e-school เป็นวิทยากรอบรมการใช้โมดูลระบบงานต่างๆ ของระบบ Digital Administration System ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ...
  Posted Jul 8, 2019, 9:39 AM by Sakunee Niyom
 • ประชุมผู้ปกครอง 1/62 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
  Posted Jun 18, 2019, 8:11 PM by Sakunee Niyom
 • วิทยากรอบรม e-School เป็นวิทยากรอบรมการใช้โมดูลระบบงานต่างๆ ของระบบ Digital Administration System ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ...
  Posted Jun 18, 2019, 8:06 PM by Sakunee Niyom
Showing posts 1 - 5 of 140. View more »

>>>ข่าวเทคโนโลยี

>>>ทริปไอที
>>>ข่าวการศึกษา

>>>แอบมือถือเด่นประจำวัน