Foredragshaldarane:

(Tilfeldig rekkefylgje):

 • Marie Nicolaisen Marie Nicolaisen er kulturhistorikar, tilsett som rådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune der ho jobbar med digital kulturformidling.  Mellom anna arbeider ho med eit digitalt kartleggingsprosjekt kalla skulenmin (sfj.no ...
  Lagt inn 28. nov. 2017, 06:20 av Bjørn Enes
 • Bente Fosse Biblioteksjef  i Sund Kommune. Utdanna bibliotekar, med vidareutdanning innan Born og unge nye media (HiB) og Data og informasjonstekonologi (HiST).Sund Folkebibliotek var det andre biblioteket i landet som etablerte ...
  Lagt inn 9. nov. 2017, 03:40 av Bjørn Enes
 • Maja Gudim Burheim Rådgjevar ved 22.juli-senteret, koordinator av Vitneprosjektet. Historikar med master i Peace and Conflict studies (UiO). Bakgrunn som journalist (TV2) og forskingsassistent (UiO). 
  Lagt inn 9. nov. 2017, 02:12 av Bjørn Enes
 • Audun Kjus Audun Kjus er folklorist, etnolog og kulturhistorikar. Sidan 2010 har han jobba ved Norsk etnologisk gransking, frå 2015 som leiar. Han engasjerer seg sterkt for arbeidet med å styrka vilkåra ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:46 av Bjørn Enes
 • Ingar Kaldal Ingar Kaldal  er norsk  historikar, forfattar og professor ved Institutt for historiske studier på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Kaldal har arbeid særlig med kultur– og sosialhistorie fra både ...
  Lagt inn 21. nov. 2017, 08:41 av Bjørn Enes
 • Malin Thor Tureby Tureby er biträdande professor i historie ved Linkøpings Universitet. Forskingsfeltet hennar er oral history, migrationshistorie og jødisk historie. Ho er for tida leiar av to forskingsprosjekt innan munnleg historie ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:49 av Bjørn Enes
 • Line Esborg Esborg er fyrsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, universitetet i Oslo og fagansvarleg for Norsk Folkeminnesamling. Ho arbeider m.a. med prosjektet Meidascapes som studerar korleis digitalisering og ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:50 av Bjørn Enes
 • Bjørn André Widvey Bjørn André Widvey har bakgrunn som journalist, men arbeider no med utviklinga av Skeivt Arkiv som seniorkonsulent i Universitetsbiblioteket i Bergen  Universitetet i Bergen presenterer han slik: http://www.uib ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:51 av Bjørn Enes
 • Runar Jordåen Runar Jordåen er historikar og leiar av prosjektet "Skeivt Arkiv". Han arbeider som fyrstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, .Han tok si doktorgrad i 2006 med avhandlinga "Inversjon og perversjon. Homoseksualitet ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:51 av Bjørn Enes
 • Bjørn Enes Bjørn Enes er frilansjournalist og leiar av organisasjonen Memoar. Han har arbeidd med munnleg historie-prosjekt innan norsk krigshistorie, sjøfarts- og industrihistorie og livshistorieprosjektet Bergen.Memoar.no. Han er ansvarleg ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:52 av Bjørn Enes
 • Stig Tenold Stig Tenold  er professor i økonomisk historie ved Handelshøgskolen i Bergen. Han tok dr.oecon-graden i 2001 på ei avhandling som seinare vart publisert  i forkorta form med tittelen ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:54 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 11 av 11. Vis mer »

Marie Nicolaisen

lagt inn 28. nov. 2017, 06:18 av Bjørn Enes   [ oppdatert 28. nov. 2017, 06:20 ]

Marie Nicolaisen er kulturhistorikar, tilsett som rådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune der ho jobbar med digital kulturformidling.  Mellom anna arbeider ho med eit digitalt kartleggingsprosjekt kalla skulenmin (sfj.no/skulen-min) . Utanom skulehus og arkivmateriale som protokollar og anna, arbeider ho med å få minne og munnlege minneopptak inn som del av prosjektet.

Ho er styremedlem i KulturvernforbundetBente Fosse

lagt inn 9. nov. 2017, 03:39 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. nov. 2017, 03:40 ]

Biblioteksjef  i Sund Kommune. 
Utdanna bibliotekar, med vidareutdanning innan Born og unge nye media (HiB) og Data og informasjonstekonologi (HiST).

Sund Folkebibliotek var det andre biblioteket i landet som etablerte offentleg intervjustudio i 2017.

Maja Gudim Burheim

lagt inn 8. nov. 2017, 23:32 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. nov. 2017, 02:12 ]

Rådgjevar ved 22.juli-senteret, koordinator av Vitneprosjektet
Historikar med master i Peace and Conflict studies (UiO). 
Bakgrunn som journalist (TV2) og forskingsassistent (UiO). 

Audun Kjus

lagt inn 2. nov. 2017, 04:01 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:46 ]

Audun Kjus 
er folklorist, etnolog og kulturhistorikar. 

Sidan 2010 har han jobba ved Norsk etnologisk gransking, frå 2015 som leiar. 

Han engasjerer seg sterkt for arbeidet med å styrka vilkåra for innsamling av minner og munnleg historie i Noreg. 


Ingar Kaldal

lagt inn 2. nov. 2017, 03:58 av Bjørn Enes   [ oppdatert 21. nov. 2017, 08:41 ]

Ingar Kaldal  er norsk  historikar, forfattar og professor ved Institutt for historiske studier på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. 


Kaldal har arbeid særlig med kultur– og sosialhistorie fra både 1800- og 1900-tallet, samt innenfor historisk teori og metode. 


Malin Thor Tureby

lagt inn 2. nov. 2017, 03:55 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:49 ]

Tureby
 er 
biträdande professor i historie ved Linkøpings Universitet. 

Forskingsfeltet hennar er oral history, migrationshistorie og jødisk historie. Ho er for tida leiar av to forskingsprosjekt innan munnleg historie - eit om jødiske kvinner i Sverige, og ei innsamling av migrasjonsforteljingar. 

Ho er ein av grunnleggjarane av nettverket «Oral history i Sverige» (OHIS) og nettstaden  Oralhistory.se

Line Esborg

lagt inn 2. nov. 2017, 03:50 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:50 ]

Esborg
 er fyrsteamanuensis ved 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, universitetet i Oslo og fagansvarleg for Norsk Folkeminnesamling. 

Ho arbeider m.a. med prosjektet Meidascapes som studerar korleis digitalisering og nye publikumsgrupper fører til endringar i arkiv og musé.

Bjørn André Widvey

lagt inn 2. nov. 2017, 03:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:51 ]

Bjørn André Widvey 
har bakgrunn som journalist, men arbeider no 
med utviklinga av Skeivt Arkiv som seniorkonsulent i Universitetsbiblioteket i Bergen  

Universitetet i Bergen presenterer han slik: http://www.uib.no/personer/Bj%C3%B8rn.Andr%C3%A9.Widvey

Då han slutta i TV Haugaland for å starta arbeidet med Skeivt Arkiv, fekk han denne omtalen i Hnytt:

Runar Jordåen

lagt inn 2. nov. 2017, 03:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:51 ]

Runar Jordåen 
er historikar og leiar av prosjektet "Skeivt Arkiv". Han arbeider som fyrstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, .


UiB presenterer han slik: http://www.uib.no/personer/Runar.Jord%C3%A5en  Bjørn Enes

lagt inn 2. nov. 2017, 03:26 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. nov. 2017, 05:52 ]

Bjørn Enes er frilansjournalist og leiar av organisasjonen Memoar. 

Han har arbeidd med munnleg historie-prosjekt innan norsk krigshistorie, sjøfarts- og industrihistorie og livshistorieprosjektet Bergen.Memoar.no. Han er ansvarleg for kursverksemda til Memoar.

Les meir om han herHan har arbeidd med munnleg historieprosjekt innan norsk krigshistorie, sjøfarts- og industrihistorie og livshistorieprosjektet Bergen.Memoar.no. Han er ansvarleg for kursverksemda til Memoar.

1-10 of 11